Niedziela, 23 czerwca 202423/06/2024
690 680 960
690 680 960

Duży pożar lasu w powiecie puławskim. Z ogniem walczy kilka zastępów straży pożarnej

W niedzielę rano doszło do pożaru lasu w miejscowości Gołąb w powiecie puławskim. Z ogniem walczą strażacy z PSP oraz okolicznych jednostek OSP.

W niedzielę rano strażacy z terenu powiatu puławskiego zostali zaalarmowani o pożarze lasu w rejonie miejscowości Gołąb w powiecie puławskim. Ze zgłoszenia wynikało, że ogniem może być objęty las na powierzchni jednego hektara. Obecnie z ogniem walczy kilka zastępów straży pożarnej z PSP oraz okolicznych OSP. Nadal na miejsce dysponowane są kolejne zastępy strażaków.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
– rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
– wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
– palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

2 komentarze

  1. Co tam las i jego pożar… Najważniejsze, że przy niedzieli się nie nudzą.

    • Taaa… trochę ruchu im nie zaszkodzi. Na co dzień dostają odgniotków na pewnych częściach ciała.

Dodaj komentarz