Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

W Uniwersyteckim Szpitala Dziecięcym w Lublinie kolejny miesiąc funkcjonuje Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poinformowała, że w ramach szpitala funkcjonuje Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej. Działa on od 1 marca tego roku.

Oddział i Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej USzD oferują bogaty zakres świadczeń niezbędnych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym schorzeń układu rozrodczego u dzieci i młodzieży w wieku od 1 dnia życia do 18 roku życia, w tym: bardzo obfitych, przedłużonych miesiączek i związanej z nimi niedokrwistości, łagodnych i złośliwych guzów nowotworowych narządów rozrodczych, czynnościowych torbieli jajnika, wrodzonych wad układu rozrodczego, zaburzeń cyklu miesiączkowego, endometriozy, urazów okolicy krocza, chorób pochwy i sromu, zaburzeń czynności jajników o różnej etiologii, jak również ostrych i przewlekłych bólów podbrzusza.

Oddział oferuje specjalistyczną opiekę pacjentkom z nieprawidłową funkcją jajników spowodowaną zespołami genetycznymi lub leczeniem onkologicznym. Opieką medyczną otacza również osoby poniżej 18 roku życia, które doświadczyły przemocy seksualnej, jak również osoby transpłciowe i niebinarne. Oddział i Poradni Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej udziela ponadto świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki prenatalnej w ciążach fizjologicznych, poradnictwa antykoncepcyjnego oraz profilaktyki i promocji zdrowia w tym promocji szczepień przeciwko HPV (wirusowi powodującemu raka szyjki macicy). Odział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej współpracuje także z Oddziałem Hematoonkolgii oferując opiekę ginekologiczną oraz poradnictwo w zakresie ochrony funkcji rozrodczych u pacjentek poddawanych leczeniu onkologicznemu.

Diagnostyka w Oddziale odbywa się w oparciu o nowoczesny sprzęt, umożliwiający przeprowadzanie ultrasonografii, kolposkopii, wulwoskopii, vaginoskopii i laparoskopii. Zabiegi operacyjne przeprowadzane z wykorzystaniem metod chirurgii małoinwazyjnej. Personel zatrudniony w Oddziale Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej przeszkolony jest w pracy z małoletnimi pacjentkami ze schorzeniami ginekologicznymi i zapewnia profesjonalną opiekę oraz przyjazną atmosferę.

Poradnia i Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej w USzD w Lublinie wraz z Kliniką Ginekologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są także ośrodkiem, który w 2019 jako pierwszy w Polsce, uzyskał akredytację Międzynarodowej Federacji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ – Federation International de Gynecologie Infantil et Juvenile) do prowadzenia staży i szkoleń w tym zakresie.

Specjalistki pracujące w Oddziale Ginekologii Dziecięcej posiadają międzynarodowy certyfikat w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej – IFPAG (International Fellowship in Pediatric and Adolescent Gynecology) uzyskany po auspicjami Międzynarodowej Federacji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ – International Federation for Pediatric and Adolescent Gynecology). Lekarz kierujący Oddziałem, Prof. dr hab. n. med. Anna Torres od 2019 jest członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej, a od 2023 roku także wiceprezesem tej organizacji.

(Źródło: mat. prasowe USD)

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport