Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Informacja o czynnościach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

W styczniu 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. W skład zespołu wchodzi obecnie 5 prokuratorów.

W dniu 19 lutego 2024 r. wszczęte zostało śledztwo w kierunku czynu z art. 231 § 1 i 2 kk. W ciągu kilku tygodni śledztwa prokuratorzy uzyskali bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację i zeznania świadków. Łącznie materiał ten obejmuje 99 tomów akt. Nadto do sprawy dołączono kilka innych postępowań, które były wcześniej prowadzone, w tym dotyczące zakupu oprogramowania „Pegasus”.

– Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że jest to bardzo poważna sprawa o charakterze kryminalnym. W sprawie zachodziła konieczność uzyskania dalszego materiału dowodowego, którego nie można uzyskać inaczej niż przez przeszukanie. Wobec powyższego dokonano dziś przeszukań pomieszczeń w kilkudziesięciu miejscach na terenie całej Polski – informuje prok. Przemysław Nowak rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak wyjaśnia przedstawiciel Prokuratury Krajowej, wszystkie czynności przeszukania odbyły się w standardowym trybie procesowym, tj. na polecenie prokuratora, w porze dziennej, pod obecność gospodarza lokalu lub osoby przybranej.

– Celem tych czynności było znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, w tym przede wszystkim dokumentacji i danych dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, również w formie cyfrowej na nośnikach. Czynności przeszukania nadal trwają. Każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone tymi czynnościami, może złożyć zażalenie do sądu. Na zarządzenie prokuratora zatrzymano 4 osoby, wobec których zachodzi dostateczne podejrzenie popełnienia czynów zabronionych. Trzy spośród zatrzymanych osób to urzędnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości zajmujący się Funduszem Sprawiedliwości, a jedna osoba jest beneficjentem funduszu. Żadna z zatrzymanych osób nie posiada immunitetu – dodaje prok. Przemysław Nowak.

Osobom tym zostaną przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw, a następnie zostaną one przesłuchane w charakterze podejrzanych.

(Źródło: Prokuratura Krajowa)

Dodaj komentarz

Z kraju