Piątek, 21 czerwca 202421/06/2024
690 680 960
690 680 960

Ostatni dzwonek na rozliczenie składki zdrowotnej

Do 20 maja część płatników składek musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli rozliczenie wykaże nadpłatę, to przedsiębiorcy będzie przysługiwał jej zwrot.

Roczne rozliczenie składki muszą złożyć osoby prowadzące działalność, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i jednej z trzech form opodatkowania: skali podatkowej, podatkowi liniowemu lub ryczałtowi ewidencjonowanemu. Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy miesięcznych składek, którą przedsiębiorca zapłacił w 2023 roku.

Płatnik wypełnia roczne rozliczenie w dokumentach za kwiecień (formularze ZUS DRA lub RCA). Ma na to czas maksymalnie do 20 maja. W tym terminie musi też opłacić składki za kwiecień wraz z ewentualną dopłatą składki zdrowotnej, jeśli taką wykaże roczne rozliczenie. Osobom, które składają papierowe dokumenty do ZUS, w wyliczeniu rocznej składki pomoże kalkulator na www.zus.pl.

Jak odzyskać nadpłatę?

Jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego okaże się, że przedsiębiorca zapłacił na ubezpieczenie zdrowotne za dużo, to nadwyżkę będzie mógł odzyskać. Zwrot nadpłaty otrzyma pod warunkiem, że nie ma żadnych zaległości w ZUS.

Dzień po tym, jak przedsiębiorca złoży dokument z rocznym rozliczeniem, na jego koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS pojawi się automatycznie wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Będzie wstępnie uzupełniony. Trzeba go zweryfikować, podpisać i wysłać przez PUE najpóźniej do 3 czerwca. ZUS zwróci nadpłaconą składkę na wskazany we wniosku rachunek bankowy do 1 sierpnia. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, to ZUS rozliczy nadpłatę na jego koncie najpóźniej do końca roku.

Jeśli potrzebna jest korekta

Czasami przedsiębiorca chce skorygować wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok. Może to zrobić najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty. Jeśli płatnik nie składa takiego wniosku, to czas na ewentualne korekty ma do 1 lipca.

(Źródło: ZUS)

 

Dodaj komentarz