Piątek, 21 czerwca 202421/06/2024
690 680 960
690 680 960

Planujesz wykonać tatuaż? Upewnij się czy stosowany tusz jest bezpieczny

Zanim zdecydujesz się na tatuaż, ważne jest, abyś znał skład stosowanego tuszu i jego potencjalne skutki dla zdrowia. Na potrzeby tatuowania należy stosować wyłącznie mieszaniny opatrzone następującą informacją: „Mieszanina przeznaczona do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”. Nie wszystkie tusze trafiające na rynek europejski mają zastosowanie do tatuażu i makijażu permanentnego u ludzi.

Masz prawo wiedzieć

Nie wszystkie tusze trafiające na rynek europejski mają zastosowanie do tatuażu i makijażu permanentnego u ludzi.

Na etykiecie tuszu może znajdować się informacja producenta np. o treści:

 • Nie jest to tusz do tatuażu
 • Nie jest przeznaczony do użytku ludzkiego
 • Tylko do celów treningowych
 • Do tatuowania mebli
 • Do tatuowania zwierząt

Informacja producenta może być zaklejona inną treścią mogącą wprowadzić w błąd. Ważne, aby to sprawdzać.

Oznaczenie tuszy

Etykieta mieszaniny tuszu do tatuowania lub makijażu permanentnego powinna zawierać:

 1. numer partii,
 2. wykaz wszystkich składników,
 3. instrukcję bezpieczeństwa na potrzeby używania,
 4. jeśli wynika to ze składu produktu, także informacje o:
 • zawartości regulatorów pH,
 • obecności związków niklu: „Zawiera nikiel. Może powodować reakcje alergiczne”,
 • obecności związków chromu (VI): „Zawiera chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne”.

Informacje muszą być wyraźnie widoczne, czytelne i oznakowane w nieusuwalny sposób. W Polsce informacje o substancjach i mieszaninach wprowadzanych do obrotu podaje się w języku polskim.

Przed wykonaniem tatuażu tatuator powinien poinformować klienta o informacjach umieszczonych na opakowaniu lub umieszczonych w instrukcji użytkowania.

Bezpieczeństwo i prawo

4 stycznia 2022 r.  weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do Rozporządzenia REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie substancji chemicznych, z ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), w odniesieniu do substancji wchodzących w skład mieszanin do tatuażu lub makijażu permanentnego.

Regulacja nałożyła szereg ograniczeń na substancje, które znajdowały zastosowanie przy produkcji tuszy i które mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

Celem wprowadzonych ograniczeń nie jest zakazanie tatuowania, tylko zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom tatuującym się, wykonującym makijaż permanentny, jak i pracownikom branży.

2 komentarze

 1. patologia , kryminaliści oraz ludy i osoby prymitywne to stosują

  • Nie prawda. To są bardzo chorzy ludzie. Bo żeby się samookaleczać czymś co truje organizm i zapewne się znudzi to świadczy o złej pracy zwojów mózgowych.

Dodaj komentarz