Piątek, 21 czerwca 202421/06/2024
690 680 960
690 680 960

Limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych

Wyruszasz w drogę? Pamiętaj o limitach prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce zależą nie tylko od typu drogi czy rodzaju pojazdów. Czasem o wprowadzeniu ograniczenia prędkości decydują kwestie bezpieczeństwa ruchu, uwarunkowania techniczne drogi czy też zapisy decyzji środowiskowej. Sprawdźmy zatem jak wyglądają limity prędkości na drogach szybkiego ruchu.

Co mówią przepisy o dopuszczalnych prędkościach

Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

 • do 140 km/h – na autostradzie,
 • do 120 km/h – na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
 • do 100 km/h – na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t:

 • do 80 km/h – na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

 • do 100 km/h – na autostradzie i drodze ekspresowej.

Czasem są jednak dodatkowe ograniczenia prędkości

Mimo wspomnianych wyżej limitów regulowanych prawem, zarządca drogi może wprowadzić na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej dodatkowe ograniczenie prędkości. W formie tradycyjnego znaku, świetlnego lub na tablicy pryzmatycznej. Stosowanie się do nich nie jest sugestią, ale obowiązkiem użytkowników danej drogi.

Przyczyna dodatkowych ograniczeń może wynikać np. z uwarunkowań technicznych trasy. W grudniu 2010 r. zwiększono dopuszczalne limity prędkości bez dostosowania do nich funkcjonujących czy budowanych właśnie odcinków dróg, które były projektowane dla obowiązujących poprzednio limitów.

Stałe, dodatkowe ograniczenie prędkości na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej może wynikać z braku pasa awaryjnego czy odpowiedniej widoczności na zatrzymanie za sprawą nienormatywnego łuku drogi, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Może być również związane z dużym natężeniem ruchu na danym odcinku i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa.

Kolejna kwestia to zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i potrzeba ograniczenia emisji hałasu. Warto podkreślić, że hałas emitowany przez pojazdy jest przyczyną ograniczania prędkości przez zarządców autostrad i dróg ekspresowych w innych krajach, m.in. w Austrii i Niemczech.

Na niższy limit prędkości na odcinkach dróg przebiegających w tunelu mają z kolei wpływ kwestie bezpieczeństwa oraz zapisy tzw. Dyrektywy tunelowej Unii Europejskiej.

Zdarzenia drogowe, warunki pogodowe i plac budowy

Krótkotrwałe ograniczenie prędkości może zostać wprowadzone za sprawą zabezpieczenia zdarzenia drogowego lub naprawy infrastruktury drogowej. Inne powody to roboty utrzymaniowe czy też np. przeglądu stanu trasy. W tym roku wprowadzaliśmy również ograniczenie prędkości za sprawą silnych wiatrów i w tym przypadku najczęściej wykorzystywaliśmy znaki zmiennej treści.

Ograniczenie limitu prędkości może również zostać wprowadzone za sprawą pogorszenia stanu technicznego drogi, np. braku odpowiedniej szorstkości nawierzchni jezdni. Po przeprowadzeniu zabiegów naprawczych znów można jeździć z prędkością dopuszczoną przez Kodeks ruchu drogowego.

Budowa nowych odcinków autostrad lub dróg ekspresowych także może wiązać się z czasowym ograniczeniem prędkości. Dzieje się tak w trakcie prowadzonych prac, gdy kierowcy korzystają z nowego odcinka drogi z tymczasowym oznakowaniem poziomym i pionowym. Po zakończeniu prac na ciągu głównym trasy, gdy trwają roboty poza nim lub nie zakończyły się jeszcze procedury odbiorowe.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie bez względu na limity prędkości

Niezależnie jaki limit prędkości obowiązuje na danym odcinku, kierowca jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym,
 • hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
 • utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Jadąc autostradą lub drogą ekspresową, kierujący pojazdem jest obowiązany zachować minimalny odstęp od pojazdu jadącego przed nim na tym samym pasie ruchu. Nie mniejszy niż połowa prędkości pojazdu, np. przy 100 km/h to minimum 50 metrów, przy 120 km/h – 60 m, a przy 140 km/h – 70 m. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

W tunelach o długości przekraczającej 500 m, poza obszarem zabudowanym, kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusu jest zobowiązany do utrzymania odległości nie mniejszej niż 50 m. Jeśli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem nie wymienionym wcześniej, odległość minimalna wynosi 80 m.

Wielokrotnie przypominaliśmy, do czego służy pas awaryjny i jak należy zachować się w przypadku awarii pojazdu w trakcie podróży. Wzmożony ruch, który przewidujemy podczas długiego weekendu, to kolejna okazja, by ponownie zwrócić uwagę, w jakich sytuacjach można korzystać z pasa awaryjnego. Wiedza ta jest niezbędna dla każdego kierowcy, gdyż niewłaściwe jego wykorzystywanie nie tylko zagrożone jest mandatem w wysokości 300 zł, ale stwarza również poważne ryzyko wystąpienia groźnego zdarzenia w ruchu drogowym.

(Źródło: GDDKiA)

20 komentarzy

 1. Polityków i policjantów też one dotyczą, czy SOP może dalej spychać bezkarnie kierowców z drogi?

 2. ee już myślałem, że podnoszą limity a nie przypomnienie.
  180 autostrady 160 ekspresówki i byłoby bardziej po ludzku.

  • Może lepiej od razu 340. Tak dla mających o sobie zbyt wysokie mniemanie.

   • W DE mają wiele bez limitu i jest bezpiecznie, trzeba tylko trochę myśleć.

    • O czym ty pierd***? widziałeś kiedyś autostradę w DE? a pseudo autostradę w pol szu? Dwupasmówka w Ciecierzynie to taka polska autostrada. Niemcy maja koszmarne statystyki wypadków, nie wiem skąd ty masz te dane o bezpieczeństwie na ich drogach.

     • Niemcy mają jeden wypadek w życiu, pierwszy jest też ostatnim. To tak na marginesie braku tych ograniczeń prędkości.

    • Po co pisać o limitach prędkości w kraju w którym nie ma fotoradarów, a policja za swój cel w poprawie bezpieczeństwa wzięła kontrolowanie meneli na rowerach i pouczanie dzieci, by nie dały się rozjechać na przejściu z Agatką.

 3. 100 km/h obowiązuje na drogach dwujezdniowych z co najmniej dwoma pasami przeznaczonymi dla każdego kierunku ruchu. Tak dla przypomnienia, że nie tylko na ekspresówce tyle można „legalnie” jechać.

 4. Tylko częste odcinkowe pomiary prędkości na ekspresówkach i autostradach ucywilizują tę sfołocz 😉

  • Tylko porządny kaganiec i bat dla stada baranów, które coraz bardziej daje sobą manipulować. Zamordyzm i państwo policyjne to PODSTAWA władzy. Pod pretekstem „dbałości” o dobro obywateli.

 5. Napiszcie ile może jechać baran ciągnący przyczepę.

  • Przecież napisali, ale żeby to zrozumieć, trzeba posiadać umiejętność czytania ze zrozumieniem, czego baranie nie posiadasz.

 6. Ograniczenia i limity nie interesują mnie.

 7. O 5.30 po Jana Pawła jadą po 100km/h kunickiego 90km wjadz od elizowki 130km nikt się nikogo nie boi najwieksze prędkości rozwijają LLB LKR LOP LHR LPE LPU

 8. 140 do 3,5 t, a do 80 pow 3,5. Zdecydowanie za duża róznica, sugeruję 140 obnizyć do 130 .

 9. Ciężarówki mają ograniczenie do 70 na drogach jednojezdniowych, a i tak lecą 89-91km/h bez obawy o mandat.
  Na S i A mają ograniczenie do 80, a „walczą” o to by mieć prawo się wyprzedzać przy 90km/h. Kompletny absurd.

Dodaj komentarz