Poniedziałek, 22 lipca 202422/07/2024
690 680 960
690 680 960

Zaskakujący wyrok w Zamościu. „Koszty procesu wyższe niż kwota przyznanego zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta”

Przed Sądem Okręgowym w Zamościu doszło do wydania zaskakującego wyroku. Sprawa dotyczyła zdarzenia z 2013 roku, kiedy ordynator oddziału chirurgii pozwalał synowi – studentowi fizjoterapii – na czynne uczestnictwo w operacjach. Pacjent ani przed zabiegiem, ani po zabiegu nie był informowany o obecności osoby nieuprawnionej na sali operacyjnej.

Do procesu przeciwko szpitalowi przyłączył się Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W sprawie zostało wydanych kilka opinii biegłych. Po blisko 9 latach trwania procesu, Sąd doszedł do przekonania, że udział osoby nieuprawnionej w operacji nie przełożył się na stan zdrowia pacjenta, pogorszenie tego stanu, i w tym zakresie sąd oddalił powództwo.

– Niemniej udział studenta w zabiegu operacyjnym stanowi zawinione naruszenie praw pacjenta i z tego względu sąd przyznał pacjentowi kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Mając na uwadze okoliczności sprawy, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jednocześnie Sąd obciążył pacjenta wydatkami sądowymi w wysokości 26.157,73 zł oraz kosztami procesu w kwocie 3.617 zł, co łącznie daje 29.774,73 zł. Samo nasuwa się pytanie – czy tak wygląda poczucie sprawiedliwości? – pyta Rzecznik Praw Pacjenta.

Tym bardziej, że Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych o propacjenckie podejście do kosztów spraw o błędy medyczne. Rzecznik przypominał o zasadzie słuszności wyrażonej w treści art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Zwłaszcza, że sprawy o błędy medyczne należą do jednych z najbardziej skomplikowanych, w szczególności jeśli chodzi o postępowanie dowodowe i wykazanie związku przyczyno-skutkowego pomiędzy zdarzeniem, a zaistniałą u pacjenta szkodą na zdrowiu.

Rzecznik Praw Pacjenta nie zgadza się z ww. decyzją sądu i zaskarżył postanowienie o kosztach do sądu wyższej instancji.

(Źródło: RPP)

33 komentarze

  1. ,.,.,.,.,.,.,.,.,.fsb

    Hahahaha jak to kiedyś pojechałem na posterunek do Szczebrzeszyna a policjant mi mówi , że jedyne co mogę zrobić przeciwko człowiekowi który mnie prześladuje ,to jedynie sprawę cywilną mogę mu założyć , Ludzie nie szukajcie sprawiedliwości,jak nie macie znajomości

  2. ,.,.,.,.,.,.,.,.,.fsb

    Do nie krytyk krytyk,jeszcze był taki smieszny wyrok dla dwóch gości,którzy pobili gościa na śmierć,za to że ten jadąc samochodem ochlapał ich kałuża

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport