Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Polski

W piątek 1 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów, które określa m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które będą obowiązywały na terenie naszego kraju. Nowe regulacje zostały przygotowane i ogłoszone na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach weszło w życie dzisiaj, czyli następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dokument normuje organizację i warunki przygotowania oraz funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Polski.

Załączona do rozporządzenia tabela określa sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą wszystkich osób przebywających na jej obszarze.

Przepisy określają również właściwości organów w tych sprawach, w tym te dotyczące alarmowania o skażeniach w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, zdrowia, administracji publicznej, rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa, gospodarki morskiej, klimatu, gospodarki wodnej oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Nowy akt wykonawczy zwiększy liczbę przesłanek umożliwiających uruchomienie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Doprecyzuje także listę podmiotów niezbędnych do zaangażowania w funkcjonowanie systemu.

Ponadto, jako przesłanki do jego uruchomienia dodano wprowadzenie środka reagowania kryzysowego NATO lub wystąpienie zdarzeń oddziaływujących na obszar więcej niż jednego województwa i zagrażających życiu lub zdrowiu osób. Pozwoli to na uruchomienie systemu bez konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego.

Po uruchomieniu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wszystkie podmioty, które tworzą system, będą kierowały do centrum dyspozycyjnego osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu oceny sytuacji skażeń lub przeciwdziałania skutkom ich wystąpienia.

Koordynacja i współpraca

Ponadto rozporządzenie określa instytucje i podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie ćwiczeń i treningów KSWSiA. Uwzględnia przy tym odpowiedzialność finansową w zakresie ich organizacji i przeprowadzenia.

Dodano również regulację dotyczącą ustanowienia „Planu współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednolitego KSWSiA”. Będzie on zawierał, uzgodnione przez podmioty tworzące system, procedury współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład KSWSiA. Za przygotowanie dokumentu będzie odpowiedzialny szef MON.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

(Źródło: MSWiA)

3 komentarze

  1. zagrożeniem dla życia to są na wiejskiej

  2. Ok, wszystko super. Tylko jaki mamy wspólny system ostrzegania na wypadek np ataku wiadomo którego kraju. Na wypadek gdyby w naszą stronę leciała rakieta ISKANDER z głowicami ? Co ma robić społeczeństwo? Gdzie się udać? Jakie mamy na to sygnały?

  3. pierdo nie o szopenie

Dodaj komentarz

Z kraju