Wtorek, 18 czerwca 202418/06/2024
690 680 960
690 680 960

Wyniki Bogdanki zgodne z oczekiwaniami. Spółka zwiększyła sprzedaż węgla

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. poinformował o wynikach finansowych i produkcyjnych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał 2024 r. Przychody ze sprzedaży osiągnęły 815,9 mln zł, EBITDA sięgnęła 162,5 mln zł, zaś EBIT – 48,3 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 42,8 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 1,9 mln ton, a sprzedaż 1,8 mln ton.

 – Ostateczne wyniki finansowe spółki za I kwartał 2024 r. można ocenić pozytywnie, pomimo wyzwań jakie stawia przed spółką rynek sprzedaży węgla. Spółka w IQ zwiększyła produkcję i sprzedaż węgla handlowego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Istotny wpływ na odnotowane wyniki finansowe miała niższa cena sprzedaży węgla oraz zmniejszone zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spółka zachowuje zdolność do bieżącego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową, dzięki wcześniejszym i bieżącym pracom przygotowawczym, co umożliwia zwiększenie produkcji w razie potrzeby – powiedział Artur Wasilewski, z-ca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Łączna długość wykonanych wyrobisk korytarzowych w okresie I kwartału 2024 r. wyniosła 6,4 km. Przebudowy wyrobisk były realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami. Uzysk wyniósł 64,7%, i był wyższy o 18,3% niż w analogicznym okresie rok temu.

Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową, osiągnęła na koniec I kwartału 2024 r. 28,8% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 24,1%. Ponad 78% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w I kwartale 2024 r. odbywało się do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A. W analogicznym okresie 2023 r. udział wyżej wymienionych odbiorców był o ok. 3,0 punkty procentowe wyższy.

W I kwartale 2024 r. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 145,7 mln zł. Największą część tej kwoty, 115,7 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Wyniki Bogdanki zgodne z oczekiwaniami. Spółka zwiększyła sprzedaż węgla

fot. Bogdanka

(Źródło: Bogdanka S.A.)

 

Autor: redakcja

Jeden komentarz

  1. Spółka zwiększyła sprzedaż węgla. Czyżby nareszcie był konkurencyjnie tańszy niż ten ściągany z Wenezueli i Columbii ?

Dodaj komentarz