Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Nielegalny transport materiałów niebezpiecznych. W naczepie były substancje chemiczne (zdjęcia)

W miniony piątek w Worońcu inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie przeprowadzili udaną akcję zatrzymania nielegalnego transportu materiałów niebezpiecznych. Podczas rutynowej kontroli pojazdu warszawskiego przewoźnika, ujawniono dwie palety dokładnie owinięte nietransparentną folią, na których przewożono substancje chemiczne.

Obywatel Białorusi wykonujący przewóz różnych towarów z Polski na Białoruś, został zatrzymany do kontroli, podczas której, w ładowni pojazdu, inspektorzy natrafili na dwa 1000-litrowe zbiorniki (DPPL), skrzętnie skrywane pod warstwą nietransparentnej folii. Po zdjęciu owijki ochronnej stwierdzono, że przewożony jest materiał niebezpieczny zaklasyfikowany jako UN 3082, tj. materiał zagrażający środowisku.

W wyniku kontroli ujawniono liczne naruszenia ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, obejmujące niewłaściwy dokument przewozowy, brak wymaganych instrukcji pisemnych dla kierowcy, brak przeszkolenia kierowcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, brak wymaganego oznakowania pojazdu w tablice barwy pomarańczowej. Dodatkowo stwierdzono, że pojazd nie był wyposażony w wymagany sprzęt gaśniczy, tj. przynajmniej 2 gaśnice (o łącznej ilości 12 kg środka gaśniczego dla grup pożarów ABC).

Przewóz mógł zostać wznowiony dopiero po uzupełnieniu brakujących elementów i zmianie kierowcy na osobę posiadającą wymagane szkolenie dla kierowców transportujących towary niebezpieczne.

W związku z powyższym, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, mające na celu nałożenie kar pieniężnych za stwierdzone naruszenia. Przewidywana kara dla przewoźnika wynosi ponad 5000 zł. Odpowiedzialność finansowa dotknie także nadawcę ładunku, który zaniedbał swoje obowiązki w zakresie wyposażenia przesyłki w wymagany dokument przewozowy. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Nielegalny transport materiałów niebezpiecznych. W naczepie były substancje chemiczne (zdjęcia)

fot. WITD

 

Nielegalny transport materiałów niebezpiecznych. W naczepie były substancje chemiczne (zdjęcia)

fot. WITD

(Źródło: WITD)

5 komentarzy

  1. Pieniądze i Śmieci

    Państwo zaczyna działać, za pisu tylko krzyczeli a po cichu sprowadzali z Niemiec odpady.

  2. jeśli już musimy wozić te gaśnice, to warto wiedzieć, że gaśnicą 1kg którą wozimy w osobówkach to przyda się nam do zgaszenia świec na torcie, a gaśnica 12kg bez przeszkolenia PPOŻ nie ugasi się nawet 5L acetonu wymieszanych z 5L benzyny. Tego się dowiedziałem na szkoleniu BHP i PPOŻ gdzie mieliśmy ćwiczenia praktyczne. Przy takim transporcie, żadne gaśnice nie pomogą, to tylko BIZNES jak i przy pojazdach osobowych! Kolejny sposób by NAS okradać! Każdy tak niebezpieczny ładunek powinien być eskortowany przez jednostki JRG.

  3. kierowca tira, najmądrzejszy w całej wsi

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112