Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Nadal ponad 70km dróg gminnych nieprzejezdnych

Sytuacja na drogach województwa lubelskiego poprawia się. Nadal jednak są powiaty gdzie do odśnieżenia pozostało ponad 70km dróg gminnych i ponad 50km dróg powiatowych.

Lubelski Urząd Wojewódzki przedstawia aktualne informacje o stanie przejezdności dróg:

– powiat hrubieszowski: 43 km dróg powiatowych oraz 34 km dróg gminnych nieprzejezdnych,

– powiat tomaszowski: 12 km dróg powiatowych nieprzejezdnych, drogi gminne przejezdne,

– powiat zamojski: drogi powiatowe przejezdne oraz 32,5 km dróg gminnych nieprzejezdnych,

– powiat krasnostawski: 1 km dróg powiatowych oraz 4,5 km dróg gminnych nieprzejezdnych.

Z sygnałów jakie do nas docierają wynika, że sytuacja od wczoraj uległa znacznej poprawie. Nadal jednak jest problem z dojazdem na kilkudziesięciu kilometrach dróg.

Wczoraj Wojewoda wydała polecenie skierowane do starostów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i krasnostawskiego oraz wójtów gmin z terenu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i krasnostawskiego. Polecenie zobowiązuje wyżej wymienionych starostów i wójtów do:

-zapewnienia przejezdności szlaków komunikacyjnych – dróg będących w ich zarządzie w terminie 24 godzin, w szczególności poprzez prowadzenie akcji zmierzającej do wykonania tego obowiązku w trybie ciągłym,

-przekazywania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie co 2 godziny meldunków o wykonaniu pkt. 1, aż do jego wykonania oraz ostatecznego sprawozdania w terminie 1 godziny po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1.

2014-02-04 09:27:55
(fot. lublin112.pl)

Z kraju