Wtorek, 27 lutego 202427/02/2024
690 680 960
690 680 960

Złamałeś kończynę na śliskim chodniku? Staraj się o odszkodowanie

Dostajemy sygnały od czytelników, że administracje osiedli zapomniały o swoim obowiązku dotyczącym utrzymania chodników w należytym stanie, zwłaszcza teraz kiedy jest bardzo ślisko.

W niedzielę od rana dostaliśmy kilka sygnałów o skutych lodem chodnikach. Tylko gdzieniegdzie widać osoby, które uprzątają śnieg z ciągów dla pieszych. Jednocześnie bezpieczeństwo pieszych utrudnia marznący deszcz, tworzący lodową skorupę nie do pokonania, zwłaszcza przez starsze osoby.

Przypominamy, że zarządca drogi, właściciel nieruchomości, jej zarządca lub administrator jest zobowiązany przepisami prawa do odpowiedniego utrzymania w czystości i należytym stanie technicznym. Przepisy te można znaleźć w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Ustawa wskazuje, że za chodnik położony wzdłuż nieruchomości odpowiada właściciel nieruchomości w innych przypadkach za takie utrzymanie odpowiedzialne są osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Jeżeli administracja osiedla zleca odśnieżanie np. konkretnej firmie to ten właśnie podmiot odpowiada za utrzymanie chodnika. Odpowiada również w momencie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku; np. złamania kończyny lub innych obrażeń spowodowanych upadkiem na śliskiej nawierzchni.

Jak dochodzić odszkodowania?

Podstawę odpowiedzialności określa art. 415 k.c. Mówi on, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę ze swojej winy innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. W rzeczywistości poszkodowany, dochodząc swoich roszczeń będzie musiał wskazać, kto ponosi winę oraz jakich dopuścił się on zaniedbań. W takim przypadku ważne będzie ustalenie właściciela danej nieruchomości lub chodnika, bądź jego zarządcy a co za tym idzie podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie chodnika w należytym stanie.

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku na śliskim chodniku ważne jest zebranie wszystkich możliwych dowodów; zeznania świadków, notka policjantów lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej, fotografie miejsca gdzie doszło do zdarzenia, dokumentacja lekarska dotycząca leczenia a nawet rachunki za zakup leków i opatrunków.

Problem śliskich chodników w ciągu ostatniej doby zgłaszali nam m.in. mieszkańcy Czubów i os. Nałkowskich, podejrzewamy jednak, że sytuacja na innych osiedlach jest podobna. Niedziela, dla większości dzień wolny od pracy, nie zwalnia zarządcy drogi i chodnika od pracy nad odpowiednim utrzymaniem chodników. Apelujemy do zarządców nieruchomości o odpowiednie zabezpieczenie ciągów pieszych. Po ostatnich marznących opadach jest bardzo trudno pokonać kilka metrów.

W przypadku konieczności zgłoszenia problemu nieodśnieżonych i skutych lodem chodników odsyłamy pod telefon Straży Miejskiej 986.

2014-01-19 20:54:05
(fot. lublin112.pl)

4 komentarze

  1. Leonarda,polecam zobaczyć co tam się dzieje

  2. Zgłaszając roszczenie, pamiętajcie tylko, aby najpierw ustalić kto formalnie jest odpowiedzialny za utrzymanie chodnika. Samo stwierdzenie, że chodnik jest przy nieruchomości, nie jest wystarczające. Ustawa nakłada obowiązek na właściciela/zarządcę nieruchomości do której chodnik PRZYLEGA. I to jest istotne, zwłaszcza na przedmieściach chodniki znajdujące się w pasie drogowym, nie przylegają do granic nieruchomości prywatnych. Obrazowo: ulica-chodnik-rów-płot. Ten rów jest częścią pasa drogowego, której właścicielem jest gmina! A nie właściciel nieruchomości, ogrodzonej płotem – mówiąc najprościej. Obowiązek odśnieżenia takiego chodnika ma zarządca drogi, a więc gmina. Miejcie to na uwadze, kiedy widzicie taką sytuację i człowieka, który odśnieża chodnik – nie ma on bowiem takiego prawnego obowiązku, a robi to z normalnej uprzejmości i poczucia swojego społecznego obowiązku lub pozostaje w błędzie co do rzekomego obowiązku prawnego. 🙂

    Tak czy inaczej, warto zadbać o swoje zdrowie samemu – odpowiednie buty (z szacunkiem dla pań, ale jeśli przewrócicie się w szpileczkach to zapomnijcie o odszkodowaniu – same przyczyniłyście się do powstania uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialnej), do tego wysoki stopień uwagi podczas poruszania się, a naszym seniorom warto zasponsorować kijki. Zimą pomogą w poruszaniu się, a wiosną może zachęcą do aktywności fizycznej i spacerów z kijkami. 🙂

  3. Tak na marginesie, aktualny publikator ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to Dz. U z 2013 r. poz. 1399.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo