Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Zbiórka darów dla Ukrainy

Prezydent Krzysztof Żuk, Marszałek Krzystof Hetman i ks. Stefan Batruch zaapelowali o pomoc dla osób potrzebujących na Ukrainie. Od dziś rusza zbiórka darów w Biurach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta.

Prosimy o przynoszenie damskich i męskich ubrań zimowych, ciepłych rękawic, śpiworów, żywności z długim terminem ważności oraz leków pierwszej pomocy: bandaży, opatrunków, środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, witamin.

Dary można przynosić do Biur Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta:

ul. Wieniawska 14
ul. Filaretów 44
ul. Franciszka Kleeberga 12a
ul. Szaserów 13-15
Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz).

Biura Obsługi Mieszkańców czynne są: poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Zbiórkę darów dla Ukrainy prowadzą ponadto:

Caritas Centrala Archidiecezjalna

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
poniedziałek–piątek, w godz. 9:00-14:00

Warsztaty Kultury

ul. Grodzka 5a
poniedziałek – piątek – w godz. 9:00-17:00

Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Al. Warszawska 71
cały tydzień, w godz. 13:00 – 21:00

Sieć sklepów Stokrotka na terenie całego Lublina
W specjalnych punktach na terenie sklepów zbierane będą produkty z długim terminem ważności.

31 stycznia (piątek), od godz. 15:00
w dniach 1-2 lutego 2014r. (sobota – niedziela), w godz. otwarcia sklepów

Dobrowolne datki pieniężne można wpłacać na:
KONTO PN. „POMOC UKRAINIE”
Pekao S.A. o/Lublin nr 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550
Posiadacz rachunku: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin
Organizatorem zbiórki jest Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

2014-01-28 12:04:33
(fot. UM Lublin)

2 komentarze

  1. …kupować farbki na Festiwal Kolorów, abo (broń Boże) wysłać toruńskiemu „ojcu”.

  2. To co im potrzeba ?? wideł , kos , ?? Ukraińscy nacjonaliści sterroryzowali polskich turystów
    Pol­ski au­to­bus rej­so­wy zo­stał za­trzy­ma­ny na za­chod­niej Ukra­inie w oko­li­cy mia­sta No­wo­ja­wo­rowsk przez mło­dych Ukra­iń­ców. Z za­sło­nię­ty­mi twa­rza­mi wtar­gnę­li oni do wnę­trza po­jaz­du i zmu­sza­li ja­dą­cych nim Po­la­ków do wy­krzy­ki­wa­nia haseł Ukra­iń­skiej Po­wstań­czej Armii – in­for­mu­je por­tal kresy.​pl

Z kraju