Czwartek, 13 czerwca 202413/06/2024
690 680 960
690 680 960

Więzienia na Lubelszczyźnie zostaną rozbudowane. Na inwestycje trafi blisko 200 mln zł

Trwa rozbudowa zakładów karnych we Włodawie i Krasnymstawie. Jednak w planach są kolejne tego typu inwestycje. Zapowiedział je wiceminister sprawiedliwości.

W najbliższych latach na terenie województwa lubelskiego na inwestycje w więziennictwo przeznaczone zostanie blisko 200 milionów złotych. Deklarację taką złożył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wizytując nowo wybudowany budynek zakwaterowania osadzonych oraz halę produkcyjną, jakie powstały na terenie Zakładu Karnego we Włodawie. Towarzyszyli mu Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Piotr Sękowski oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Cyprian Bas.

Jak podkreślano, oprócz obecnie realizowanych na Lubelszczyźnie inwestycji, w planach są już kolejne. Mowa tu o rozbudowie jednostek penitencjarnych jak też montaż fotowoltaiki. Sporo czasu poświęcono tematowi zatrudniania osadzonych, co stanowi najskuteczniejszą formę resocjalizacji. Jako przykład wskazywano właśnie halę we Włodawie.

Budynek powstał w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Prace budowlane rozpoczęły się na początku października 2017 r. a zakończyły pod koniec 2018 r. W międzyczasie podpisano umowę z firmą, która obecnie prowadzi tam produkcję mebli. Te wykonywane są od podstaw, trwają też ostatnie przygotowania do uruchomienia własnej lakierni. W obiekcie znalazło zatrudnienie blisko 100 osadzonych.

Wśród korzyści wymienia się przyuczenie więźniów do zawodu i późniejszej aktywizacji zawodowej po wyjściu na wolność; możliwość pozyskania środków finansowych nie tylko na własne potrzeby, lecz również na pokrycie kar pieniężnych czyli alimentów lub grzywien; naukę systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, zagospodarowanie czasu wolnego, nabycie umiejętności współpracy w zespole, czy też zniesienie poczucia bezcelowości pobytu w zakładzie karnym.

– Praca jest jednym z głównych elementów w procesie resocjalizacji osadzonych. Podjęcie zatrudnienia przez osadzonych przyniesie wymierne korzyści w szeroko rozumianym procesie resocjalizacji. W przypadku zatrudnienia odpłatnego osadzeni mają możliwość pomocy swoim rodzinom, mogą spłacać zadłużenia finansowe czy po prostu odkładać środki na czas po opuszczeniu zakładu karnego – wskazuje por. Daniel Pręciuk z Zakładu Karnego we Włodawie.

Zapotrzebowanie na pracę więźniów we Włodawie i okolicach było tak duże, że w 2019 roku podjęto decyzję o rozbudowie Zakładu Karnego. Dotychczasowa pojemność jednostki wynosiła 507 miejsc, po wybudowaniu nowego pawilonu mieszkalnego dla 258 osadzonych, zwiększy się do 765 miejsc. Budynek zakwaterowania składa się z trzech oddziałów penitencjarnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 950 m2 natomiast powierzchnia użytkowa jest dużo większa i wynosi 2 708 m2.

(fot. ZK Włodawa)

33 komentarze

  1. cały ten wymiar pseudosprawiedliwości i służba więzienna to patologia i wrzód na organizmie państwa

    • No to chcieli zreformować sądownictwo, wywołało to amok Bruxeli. Oznacza to, że uderzyli w miętkie, sprawne sądy bez ideologii to warunek konieczny rozwoju państwa.

  2. Więzienia sami więźniowie powinni sobie budować i to skromne bez luksusów. Brak mieszkań dla młodych a dla więźniów są pieniądze na luksusy. Za mały metraż mają?

  3. Jak przestaną rządzić żeby mieli wygodnie siedzieć.

Z kraju