Wtorek, 21 maja 202421/05/2024
690 680 960
690 680 960

Szkodliwe działania Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni

Polska wyraża pełną solidarność z Niemcami i z Czechami w związku z wrogą kampanią w cyberprzestrzeni prowadzoną przeciwko ich partiom politycznym i instytucjom demokratycznym. Oba państwa publicznie przypisały odpowiedzialność za te działania kontrolowanej przez Federację Rosyjską grupie Advanced Persistent Threat 28.

Polska, będąca również jednym z celów ataków APT 28, zdecydowanie potępia powtarzające się, niedopuszczalne i szkodliwe działania prowadzone w cyberprzestrzeni przez rosyjskie podmioty.

– Unia Europejska i jej państwa członkowskie wraz z partnerami międzynarodowymi zdecydowanie potępiają szkodliwą kampanię cybernetyczną prowadzoną przez kontrolowaną przez Rosję organizację Advanced Persistent Threat Actor 28 (APT28) przeciwko Niemcom i Czechom. Niemcy podzieliły się dziś publicznie swoją oceną dotyczącą włamania się APT28 na różne konta e-mail dyrektora Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej. Jednocześnie Czechy ogłosiły, że celem tej cyberkampanii są ich instytucje. Instytucje państwowe, agencje i podmioty w państwach członkowskich, w tym w Polsce, na Litwie, Słowacji i w Szwecji, były już wcześniej celem tego samego ugrupowania zagrażającego. W 2020 r. UE nałożyła sankcje na osoby i podmioty odpowiedzialne za ataki APT28 na niemiecki parlament federalny w 2015 r. – czytamy w oświadczeniu Rady Unii Europejskiej.

Jak dodaje RUE, szkodliwa kampania cybernetyczna ukazuje ciągły wzorzec nieodpowiedzialnego zachowania Rosji w cyberprzestrzeni, którego celem są instytucje demokratyczne, podmioty rządowe i dostawcy infrastruktury krytycznej w całej Unii Europejskiej i poza nią.

– Nasze stanowisko w tej sprawie wyrażone jest w oświadczeniach Unii Europejskiej i NATO. Wzywamy wszystkie państwa, w tym szczególnie Rosję, firmy prywatne i osoby fizyczne do przestrzegania zasad odpowiedzialnego zachowania w cyberprzestrzeni – poinformowało w swoim oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

– Tego typu zachowania są sprzeczne z normami ONZ dotyczącymi odpowiedzialnego zachowania państwa w cyberprzestrzeni, np. zakłócania użytkowania i funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Pomijając bezpieczeństwo międzynarodowe i stabilność, Rosja wielokrotnie wykorzystywała APT28 do prowadzenia szkodliwych działań cybernetycznych przeciwko UE, jej państwom członkowskim i partnerom międzynarodowym, w szczególności Ukrainie – zaznacza Rada Unii Europejskiej.

W obliczu ciągłego wzrostu zagrożeń w cyberprzestrzeni, Polska aktywnie działa na rzecz ochrony krajowej infrastruktury krytycznej, budowania odporności i wzmacniania cyberobrony.

UE nie będzie tolerować takich złośliwych zachowań, zwłaszcza działań, których celem jest degradacja naszej infrastruktury krytycznej, osłabienie spójności społecznej i wywarcie wpływu na procesy demokratyczne, mając na uwadze tegoroczne wybory w UE i w ponad 60 krajach na całym świecie. UE i jej państwa członkowskie będą w dalszym ciągu współpracować z naszymi partnerami międzynarodowymi, aby promować otwartą, wolną, stabilną i bezpieczną cyberprzestrzeń. UE jest zdecydowana skorzystać z pełnego spektrum środków, aby zapobiegać złośliwym zachowaniom Rosji w cyberprzestrzeni, powstrzymywać je i reagować na nie – wyjaśnia RUE. 

W oświadczeniu NATO czytamy:

– Wzywamy wszystkie państwa, w tym Rosję, do przestrzegania swoich zobowiązań międzynarodowych i zobowiązań do przestrzegania prawa międzynarodowego oraz działania w ramach odpowiedzialnego zachowania państwa w cyberprzestrzeni, co potwierdzają wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

6 komentarzy

  1. Jesteście naiwnymi idiotami, wzywacie Rosję do zaprzestania, oni prowadzą nielegalną wojnę Już 2 lata, a wy uprzejmie prosicie ich o zaprzestanie

  2. Kiedy ta wojna się skończy ?

  3. Pseudo wolne media blokują komentarze. Udzieliło się w tępych łbach za ostatnie osiem lat

  4. US Army Cyber ​​Command integruje i prowadzi operacje w cyberprzestrzeni, wojnę elektromagnetyczną i operacje informacyjne, zapewniając dominację decyzyjną i swobodę działania przyjaznym siłom Prowadzi ona operacje przez 24 godziny na dobę , ma w swojej strukturze ok. 16 500 żołnierzy i pracowników cywilnych.
    a co oni tam robią naprawdę to nie wiadomo

  5. jest na to sposób, wyłączyć internet.

Dodaj komentarz