Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

Utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego lub przejęcie tego terenu. Są pomysły miasta na las Stary Gaj

Aby zapobiec kolejnym wycinkom drzew w lesie Stary Gaj miasto zaplanowało objęcie tego terenu szczególną ochroną. Wśród pomysłów jest również jego przejęcie celem utworzenia tam „miejskiego lasu”. Pod petycją przeciwko wycince drzew w tym kompleksie leśnym podpisało się już dwa tysiące osób.

W piątek prezydent Lublina poinformował, że zwróci się do Lasów Państwowych z propozycją podjęcia rozmów w sprawie ustanowienia na obszarze lasu Stary Gaj zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. Krzysztof Żuk przyznał, że obowiązująca forma ochrony w postaci statusu lasu ochronnego jest niewystarczająca. Dodał również, że obecnie prowadzone działania leśników, pomimo że według wyjaśnień Lasów Państwowych nie mają charakteru dużego zrębu zupełnego, a są planową gospodarką leśną, budzą zaniepokojenie mieszkańców i władz miasta.

Prezydent zapewnił jednocześnie, że mając na uwadze wpływające postulaty, a także wypowiedzi ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, wystąpi do Lasów Państwowych o informację na temat możliwości przejęcia przez miasto całego terenu Starego Gaju. Jeżeli pomysł ten dojdzie do skutku, ze Starego Gaju utworzony zostanie „miejski las”. Wszystko dlatego, że przed laty zlokalizowany na peryferiach miasta kompleks leśny, obecnie znajduje się już w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic o charakterze mieszkaniowym.

Miasto w Starym Gaju widzi funkcję lasu, jako czynnika pochłaniającego zanieczyszczenia i produkującego tlen, a nie terenu gospodarczego Lasów Państwowych, jak to ma teraz miejsce. Jednocześnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ma zostać skierowane pismo z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące występowania na terenach Lasów Dąbrowa i Stary Gaj gatunków flory i fauny, które ze względu na swoje istotne wartości przyrodnicze mogłyby uzasadniać objęcie tych terenów formą ochrony przyrody.

Fakt, iż skuteczne narzędzia ochrony walorów Starego Gaju leżą w kompetencjach władz miasta, podkreśliło przed kilkoma dniami Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Jak wskazano, w Starym Gaju rośnie wiele drzew o rozmiarach pomnikowych, które warto chronić przed piłami drwali, jak również fakt, iż złożono już wniosek o uznanie za pomnik przyrody 34 najdorodniejszych lip i dębów. Jednak od pół roku nie został on rozpatrzony.

Jak wyjaśnia Kazimierz Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, również Rada Miasta jest organem, który ustanowić może Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Dodaje jednocześnie, że na taką ochronę zasługuje duży fragment Starego Gaju od strony Zemborzyc, o bogatym, wielopokoleniowym drzewostanie – jedno z niewielu miejsc w okolicach Lublina dające wyobrażenie o tym, jak wyglądały lasy porastające Wyżynę Lubelską.

– Cieszy nas zainteresowanie tematem Prezydenta Miasta – Krzysztofa Żuka oraz deklaracje podjęcia z Lasami Państwowymi rozmów w sprawie objęcia Starego Gaju dodatkową ochroną. Prezydent zakomunikował, że przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie ustanowienia na terenie Starego Gaju zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. Jednym z naszych postulatów było zwrócenie się przez Radę Miasta Lublin do Nadleśnictwa Świdnik i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o trwałe ograniczenie wycinki na dużą salę. Będziemy uważnie przyglądać się tym i kolejnym krokom – mówi Kamil Raczyński, Inicjator Petycji w Obronie Starego Gaju.

Pod petycją przeciwko wycince drzew w tym kompleksie leśnym podpisało się już dwa tysiące osób. Jak wskazują jej autorzy, owszem Stary Gaj jest lasem gospodarczym, jednak nie oznacza to, że należy go traktować jak plantację. W każdy weekend Stary Gaj odwiedzają bowiem setki, a może nawet tysiące mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Las ten pełni nieocenione funkcje przyrodnicze, społeczne i ochronne.

(fot. lublin112)

18 komentarzy

  1. zostawić jak jest, to najlepszy pomysł na to miejsce.

  2. niech już ten łysy dewelobiznesmen nie dotyka LASU Stary Gaj
    wystarczająco wsadził kasy w Park Ludowy
    znalazł kolejny interes ….. STARY GAJ ???

Z kraju