Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Skatowali 16-latka i uciekli. Życia chłopca nie udało się uratować, trwają poszukiwania sprawców

W centrum Zamościa skatowany został 16-letni chłopak. Sprawcy uciekli. Trwają działania policji w tej sprawie, zmierzające do ich zatrzymania.

56 komentarzy

  1. Potem się dziwią, że epidemia samobójstw i chorób psychicznych wśród dzieci. Nie wszystkie rodziny w tym kraju są normalne i to co zwykło się nazywać „patologią” to jest de facto chorobą psychiczną wynikająca w głównej mierze z traumatycznego dzieciństwa oraz syndromu alkoholowego. Nie może być tak, że bezkarni wariaci będą sobie wychowywać kolejne pokolenia niebezpiecznych wariatów, które zatruwają życie pozostałych do tego stopnia, że całe społeczeństwo niedługo będzie się musiało leczyć psychiatrycznie. Problem z tym, że fenomen psychicznie chorych Polaków jest tak rozpowszechniony, że nawet wymyślono nowe słowo – „patologia społeczna” zakładając, że takiej rzeszy obłąkanych ludzi nie można zabić, zamknąć ani leczyć. Otóż czasy się zmieniły i według mnie powinien być wprowadzony szeroki program przymusowej resocjalizacji poprzez kursy online dla każdego przestępcy lub pijaka w tym kraju powtarzane do skutku co pół roku. Może gdyby ktoś im powiedział, że są psychicznie niezrównoważeni, wytłumaczył skąd się wzięły ich zaburzenia i w jaki sposób sobie z nimi radzić to stanowiliby nie tylko mniejsze zagrożenie i zgorszenie, ale również sami staliby się bardziej wartościowymi obywatelami. Ale nie może to zostać zrealizowane dopóki szerokie rzesze akademickich pozorantów będą nadal symulować naukę w tym kraju, przez co psychoanaliza oraz grafologia mogą być np. dowodem sądowym w sprawie, podczas gdy od dawna świat naukowy wie, że ich wartość poznawcza jest porównywalna do astrologii (pseudonauka). Źle się w tym kraju dzieje, ale wina leży głównie po stronie ludzi, którzy pozajmowali stanowiska (często dziedzicznie) w sferze psychologii i psychiatrii, a nawet socjologii akademickiej

Z kraju

Sport