Środa, 21 lutego 202421/02/2024
690 680 960
690 680 960

Obywatele Ukrainy wjadą bez wiz na teren Unii Europejskiej

Już za kilka dni zostanie zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Warunkiem będzie posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie będzie mógł trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Zniesienie obowiązku wizowego nastąpi w najbliższą niedzielę 11 czerwca. Nie oznacza to, że przekraczający granicę będą zwolnieni z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen.

– Obywatele Ukrainy będą musieli nie tylko posiadać ważny paszport biometryczny, ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wymagane środki finansowe. Nie mogą również widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego – informuje ppor. Straży Granicznej Dariusz Sienicki.

Co ważne, pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed 11 czerwca!). Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

– Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę – wyjaśnia ppor. Dariusz Sienicki.

Ważną kwestią jest pobyt na terytorium RP cudzoziemców w trakcie toczącego się przed wojewodą postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku, gdy wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera braków formalnych (lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie) wówczas w dokumencie podróży wnioskodawcy zostaje umieszczana stosowna stampila.

Posiadanie w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie w terminie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy państwowej na wjazd do RP. W przypadku, gdy cudzoziemiec posiada w dokumencie podróży ww. stampilę jest uprawniony do wjazdu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie, jeżeli nie wykorzystał, w okresie przed procedurą i w jej trakcie, 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym. Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do RP może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

Obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE L 133 z dnia 22 maja 2017 r.).

2017-06-06 22:23:43
(fot. lublin112.pl)

8 komentarzy

  1. v kolumna!

  2. No i sie zwiększy ilość samochodów z żółto-niebieską flagą, które jadąc po naszych drogach zapominają, że nie są juz u siebie, a dalej jadą jak królowie szos zajmując dwa pasy, zmieniają pas bez użycia kierunkowskazów (co czyni też wielu naszych, cwanych obywateli), pędzą na złamanie karku… ale poprawność polityczna UE ponad wszystko…

  3. Ilu będzie banderowcow w pl.wtedy??

  4. No to tera bedzieta mieli na drogach jak ju tube.

  5. Czytając Ciebie olo to już mamy :-))

  6. i sie kur.. zacznie naplyw bANDERY…. to jest jakas kpina ….

  7. Zostanie jak za starych dobrych czasów kuć kosy na sztorc 😀

Polityka i społeczeństwo