Miasto ustala, w ilu rodzinach dochodzi do przemocy

Urzędnicy opracowali ankietę, w której pytania dotyczą występowania w ciągu ostatniego roku poszczególnych zachowań w danej rodzinie. W ten sposób miasto ma oszacować skalę rodzin zagrożonych występowaniem przemocy.

Do końca września w Zamościu będą prowadzone badania ankietowe, których celem jest ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. Wynika to z obowiązujących uregulowań prawnych zawartych w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z nimi miasto ma oszacować skalę rodzin zagrożonych występowaniem przemocy.

Urzędnicy opracowali więc ankietę, w której pytania są sformułowane ogólnie i dotyczą występowania w ciągu ostatniego roku poszczególnych zachowań w danej rodzinie. Ideą przyświecającą badaniom jest zebranie informacji, które pozwolą na bardziej celowe projektowanie działań pomocowych kierowanych do osób i rodzin zagrożonych przemocą. Będą one później wykorzystywane przy opracowywaniu nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2021 – 2025.

Badania ankietowe prowadzone są na terenie miasta poprzez udostępnianie papierowych wersji ankiety w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Zamojskim Szpitalu Niepublicznym, wybranych placówkach oświatowych oraz placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dostępne są również elektroniczne wersje ankiety na stronach internetowych tych podmiotów.

(fot. pixabay- zdjęcie ilustracyjne)

Zobacz również

4 komentarze

  1. Fundacja pomocy Niedacznikom z BMW

    jak to sami katolicy w Polsce i takie rzeczy ? dobro rodziny itp. oglądam TVPis i nie ma czegoś takiego mamy idealne wszystko

    • … niestety , ale Zamość to miasto coraz bardziej patologiczne za sprawą +500 … a oglądanie TVPis tylko te patologie pogłębia

  2. A co jakiś urzędas może ustalić? Postawi parafkę i pójdzie dalej. Ważne, żeby liczba podpisów się zgadzała , a nie rozwiązanie problemu.

  3. Niedługo to już nie będzie się nazywać przemoc 😂

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Dożynki w mieście, czyli Dożynkowe Jarmarki Lubelskie
Startuje Lubelski Festiwal Nauki. Będzie specjalny pokaz na placu Litewskim oraz Piknik Naukowy
Na zamku lubelskim i zamkowych błoniach odbędzie się weekend z archeologią
Jarmark Firlejowski, czyli dawne dworskie i rycerskie tradycje z czasów świetności magnackiego rodu
Malownicza Wąwolnica: Gwiazdą wydarzenia będzie Izabela Trojanowska