Wtorek, 27 lutego 202427/02/2024
690 680 960
690 680 960

Kolejne inwestycje na drogach powiatu kraśnickiego

W Starostwie Powiatowym w Kraśniku podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2740L w miejscowości Polichna Czwarta (Gmina Szastarka) oraz drogi powiatowej nr 2720L w miejscowości Owczarnia (Gmina Trzydnik Duży).

– Jest to pierwsza inwestycja, którą powiat kraśnicki realizuje dzięki wsparciu finansowemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a dofinansowanie wynosi 95%. Wkład własny beneficjenta został pokryty dzięki porozumieniu powiatu kraśnickiego z gminami, przez które przebiegają obie drogi. Słowa wdzięczności za partnerską pomoc kieruję na ręce wójta Gminy Trzydnik Duży Krzysztofa Serafina oraz wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego – mówił podczas spotkania starosta kraśnicki Andrzej Rolla.

Umowę podpisał Zarząd Powiatu Kraśnickiego, w którego imieniu działają: starosta kraśnicki Andrzej Rolla oraz wicestarosta kraśnicki Paweł Kudrel, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Iwony Szymańskiej i uczestnictwie przewodniczącego rady powiatu kraśnickiego Jacka Dubiela, jak i członka zarządu powiatu kraśnickiego Henryka Flisa.

Umowa została podpisana przez przedstawiciela wykonawcy, którym był wiceprezes zarządu PBI Infrastruktura S. A. Mieczysław Wilk. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 3.099.439,90 zł, a wykonawcą prac jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura S. A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.

(fot. SK)

Jeden komentarz

  1. Kraśnik coś działa, a sąsiedni Janów lub jak zwykle nic się nie da, na nic nie ma funduszy. Wszystko się wali i tylko na podwyżki dla świty tej dziury było wystarczająco pieniędzy. Komuna wciąż tam jest.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo