Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Jedni chcą miejski sad, inni hodowlę kóz, a kolejni radar na piratów drogowych. Są już znane wszystkie projekty BO

Pocztówki, zakup pojazdów i blokad dla Straży Miejskiej, ogrody deszczowe, tężnia solankowa, utworzenie miejskiej hodowli kóz, sad miejski z pasieką – to tylko niektóre z zaproponowanych przez mieszkańców pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego. Teraz urzędnicy zajmą się weryfikacją projektów.

Wraz z końcem marca zakończyło się przyjmowanie propozycji mieszkańców w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Wiadomo już, że wpłynęło 179 projektów, które opiewają na ponad 72 mln zł. Większość z nich to projekty dzielnicowe, których jest 111, a pozostałe 68 to projekty ogólnomiejskie. Większość, gdyż 162 osoby skorzystały z możliwości zgłoszenia swojego pomysłu przez Internet, pozostałe przysłały dokumenty pocztą tradycyjną lub też złożyły osobiście.

Najwięcej, gdyż po osiem projektów dotyczy dzielnic Czechów Południowy i Śródmieście, po siedem dzielnic: Czuby Północne, Dziesiąta i Kośminek, sześć Zemborzyc, po pięć Głuska, Kalinowszczyzny, Sławina, Starego Miasta i Wieniawy. Czuby Południowe, Rury i Węglin Północny mają po cztery projekty, Abramowice, Konstantynów, Ponikwoda, Szerokie, Węglin Południowy i Wrotków po trzy, Bronowice, Czechów Północny, Felin, Hajdów-Zadębie, Tatary i Za Cukrownią po dwa, natomiast ze Sławinka wpłynął tylko jeden projekt.

Teraz pomysły mieszkańców będą oceniane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który sprawdzi ich poprawność formalną, a następnie przeanalizuje je pod kątem m.in. własności terenu, czy możliwości wykonania zaproponowanych zadań w ciągu jednego roku a przede wszystkim poprawności założonych kwot. Samo głosowanie na projekty rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października. Tak jak w latach poprzednich mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy na dwa projekty dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie.

W poszczególnych dzielnicach zaproponowano następujące inwestycje:

Abramowice
-Wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej, od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej.
-Budowa chodnika dla pieszych na ulicy Powojowej.
-Przeniesienie kładki znajdujące się nad rzeką Czerniejówką i utworzenie ścieżki do nowego mostu.

Bronowice
– Rozbudowa miejsc postojowych w obrębie ulicy Puchacza i Dr.Męczenników Majdanka 26 i 24.
– Utworzenie mobilnego obiektu sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. Ordonówny.

Czechów Południowy
– Utworzenie parkingu przy ul. Koncertowej 7.
– Plac zabaw „Wesoła Kraina” – multisensoryczny plac zabaw dla dzieci.
– Utworzenie w wąwozie przy ul. Kameralnej alejki w linii Młodej Polski 20 – Nowowiejskiego 9.
– Modernizacja ulic: Młodej Polski, Bursaki i Technicznej.
– Budowa 40 miejsc parkingowych przy ulicy Młodej Polski.
– Remont ul. Młodej Polski na odcinku od ul. Szeligowskiego w kierunku al. Smorawińskiego.
– Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Radzyńskiej.

Czechów Północny
– Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Choiny między ul. Szwajcarską a ul. Elsnera.
– Oświetlenie tunelu pod ulicą Poligonową prowadzącego od ścieżki na Górkach Czechowskich.

Czuby Południowe
– Remont nawierzchni parkingów przy ul. Szmaragdowej 16,36.
– Remont zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51.
– Zielony skwer przy pętli autobusowej przy ulicy Filaretów.
– Zagospodarowanie filarów niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ul. Filaretów poprzez stworzenie „zielonej bramy” parku Jana Pawła na wzór wiszących ogrodów i iluminowanym napisem „LUBLIN”. Do tego dwa tarasy widokowo- wypoczynkowe z ławkami, nastrojowym oświetleniem.

Czuby Północne
– Modernizacja nawierzchni boiska do tenisa przy ul. Husarskiej, montaż trampoliny na gruncie. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Herbowej.
– Wykonania remontu nawierzchni parkingowych wraz z ciągami pieszymi przy ul. Biedronki.
– Renowacja boiska przy ul. Romantycznej wraz z placem zabaw.
– Schody z wąwozu do ulicy Kaczeńcowej.
– Budowa w wąwozie siłowni plenerowej z regulacją obciążenia.
– Budowa brakującego odcinka chodnika po południowej stronie ul. Orkana – od ul. Wiklinowej do CM Luxmed.
– Unowocześnienie i wyposażenie XXVII Liceum Ogólnokształcącego w odpowiedni sprzęt sportowy.

Dziesiąta
– Rozpisanie konkursu i wyłonienie 3 wzorów pocztówek związanych z dzielnicą.
– Przeniesienie książki Haliny Danczowskiej „Dziesiąta: dzieje dzielnicy Lublina” do Internetu.
– Organizacja spacerów przyrodniczych w celu poznania flory i fauny dzielnicy.
– Wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do Liceum Ogólnokształcące nr 6 i obiektu sportowego Sygnał, dodatkowe siedziska stadionowe.
– Plac zabaw na skwerku przy zbiegu ulic Zemborzyckiej i Słowackiego.
– Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół Transportowo- Komunikacyjnych.
– Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Felin
– Dalsza realizacja parku centralnego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 52 – chodniki wraz z oświetleniem, wybieg dla psów oraz miejsce do streetworkout’u a także nasadzenia roślin.
– Budowa miejsc parkingowych na terenach miejskich.

Głusk
– Trakt pieszo – rowerowy nad rzeką Czerniejówką.
– Wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy Szkole Podstawowej Nr 47.
– Zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk.
– Budowa chodnika wzdłuż ul. Sachsów.
– Plac zabaw, „Miasteczko Ruchu Drogowego”

Hajdów-Zadębie
– Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Biskupie, sięgaczach bocznych ulicy Zadębie oraz drogach wewnętrznych między budynkami Osiedla Socjalnego na ul. Grygowej 4.
– Budowa oświetlenia na ul. Hajdowskiej, Zadębie i Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do Chłodni Agram.

Kalinowszczyzna
– Połączenie pasów rowerowych z drogą rowerową po stronie wschodniej ul. Podzamcze.
– Remont i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4.
– Budowa dojścia do Parku „Zawilcowa” wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni
plenerowej.
– Mini Miasteczko Ruchu Drogowego, nasadzenia kwiatów i siłownia integracyjna w wąwozie.
– Wykonanie schodów oraz fragmentów chodników prowadzących do przejść dla pieszych, remont boiska i wielofunkcyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.

Konstantynów
– Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej do al. Kraśnickiej.
– Kontynuacja remontu ulicy Karola Namysłowskiego.
– Odrestaurowanie stadionu klubu „Budowlani”.

Kośminek
– Wykonanie brakującego połączenia rowerowego przy ul. Wolskiej poprzez połączenie istniejącej drogi rowerowej przy ulicy i rzece Czerniejówce.
– Budowa i remont ulicy Wyzwolenia i sięgaczy.
– Utworzenie mobilnego obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 15.
– Utworzenie na ul. Topolowej dzielnicowej tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
– Realizacja ogrodów deszczowych wraz z nasadzeniami.
– Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Grochowskiego, oraz ułożenie chodników z kostki brukowej.
– Budowa zatok postojowych na ul. Pawiej, remont chodników przy ul. Elektrycznej, Żelaznej i Wspólnej.

Ponikwoda
– Wybudowanie 11 miejsc parkingowych prostopadle do jezdni ulicy Cyprysowej.
– Wymiana latarni na ul. Dożynkowej, remont nawierzchni, dodatkowe oświetlenie przy przejściach i skrzyżowaniach. Odmalowanie wszystkich przejść dla pieszych farbą fluorescencyjna.
– Budowa brakujących fragmentów chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej.

Rury
– Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 na ul. Plażowej
– Rewitalizacja terenu i uporządkowanie parkowania na drodze przy blokach przy ul. Głębokiej 20, 22, 24 i 26.
– Dwie super długie zjeżdżalnie terenowe dla dzieci.
– Remonty chodników i schodów terenowych, wybudowanie nowego chodnika, stworzenie skweru
międzypokoleniowego oraz ustawienie tablic edukacyjnych i do zdjęć dla dzieci.

Sławin
– Budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Sławinkowską obok ul. Świerkowej przy Zespole Szkół nr 12.
– Remont ulicy Skalistej od ul. Zbożowej do ul. Uroczej.
– Utworzenie wybiegu dla psów.
– Aktywne przejście dla pieszych przez ul. Sławinkowską przy Zespole Szkół nr 12
– Wybieg dla psów

Sławinek
– Kontynuacja budowy oświetlenia ulic Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej.

Stare Miasto
– Szpilkostrada, czyli pas równej i gładkiej nawierzchni w kierunku Bramy Grodzkiej, po której bez problemu można wygodnie i komfortowo poruszać się w szpilkach, wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim
– Wymiana nawierzchni na ul. Zamkowej.
– Zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń z grabów kolumnowych wraz z krzewami po północnej stronie ulicy Cyruliczej.
– Utworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka.

Szerokie
– Polepszenie jakości oświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych na ul. Nałęczowskiej na wysokości ulic Strumykowej,
Gnieźnieńskiej i Ślężan oraz zamontowanie stacji ładowania dla ekologicznych pojazdów elektrycznych na parkingu
przy ul. Sławin.
– Uporządkowanie terenów zielonych przy ulicy Wądolnej nad rzeką Czechówką oraz udostępnienie ich w celach rekreacyjnych.
– Utworzenie w dolinie rzeki Czechówki strefy rekreacyjno-sportowej z boiskiem do siatkówki plażowej i strefą piknikową.

Śródmieście
– Połączenie pasów rowerowych z drogą rowerową po stronie zachodniej ul. Podzamcze.
– Budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich w kierunku zachodnim.
– Powiększenie mis drzew w celu poprawy ich warunków życiowych przy ulicach Okopowej i Narutowicza wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz zaprojektowanie miejsc nowych nasadzeń.
– Włączenie urzędowych parkingów do systemu Strefy Płatnego Parkowania.
– Zakup pojazdów i blokad dla Straży Miejskiej, by więcej patroli mogło interweniować w sprawie nielegalnego parkowania.
– Przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. Prusa do dworku przy Północnej.
– Remont chodnika na ulicy Szewskiej prowadzącego do Muzeum Cebularza oraz nowego Szpitala.
– Utworzenie zieleni z drzewami zamiast jednego pasa ruchu w dół na al. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi.
– Utworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka.

Tatary
– Remont chodników przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży, stworzenie miejsc parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz stworzenie ok. 75 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1.
– Utworzenie miejsc do parkowania przy ul. Krzemionki, remont chodników przy ul. Przyjaźni 4-8, doposażenie placu zabaw, nasadzenie 50 wiśni japońskich przy bulwarze nad Bystrzycą, montaż 6 latarni.

Węglin Południowy
– Połączenie urywającej się ślepo drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II (w okolicy Lidla) z drogą rowerową w Parku
Jana Pawła II.
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Bełżycka i Folwarczna.
– Trakt pieszo rowerowy Kryształowa – Berylowa.

Węglin Północny
– Utwardzenie ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza i północnego fragmentu ul. Lazurowej.
– Budowa zadaszonej sceny przy ul. Judyma.
– Remontu ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej.
– Wykonanie nowej ścieżki zdrowia, zakup i montaż mobilnej sceny z nagłośnieniem, zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, zakup granulatu do uzupełnienia boiska, zakup i montaż mini trybun, zakup i montaż boiska mobilnego do piłki nożnej.

Wieniawa
– Utwardzenie nawierzchni żwirowej na alejce łączącej Al. Racławickie i ul. Leszczyńskiego.
– Budowa 56 miejsc parkingowych w na Miasteczku Akademickim na ulicy Godebskiego oraz na ul. Ćwiklińskiej.
– Sfinansowanie wydarzeń skierowanych do najmłodszych mieszkanek i mieszkańców Lublina.
– Remont ulicy Skautów.
– Na osiedlu Wieniawa między restauracją MacDonalds a Lidlem, przy alei Solidarności w Lublinie, pragniemy
przywrócić tereny zielone mieszkańcom i stworzyć ośrodek rekreacyjno-sportowy dostępny dla wszystkich – Bike City
– Miasteczko sportów ekstremalnych.

Wrotków
– Budowa wybiegu dla psów.
– Budowa dwóch boisk do koszykówki w pobliżu kościoła pw. św. Jana Pawła II i w dolinie rzeki Bystrzycy na os. Medalionów.
– Zwiększenie liczby drzew i krzewów w pasach drogowych.

Za Cukrownią
– Remont ul. 1 Maja między rondem przy Gali a pl. Bychawskim
– Siłownia integracyjna z systemem zmiennego obciążenia i streetworkout przy Arenie Lublin

Zemborzyce
– Remont drogi rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową.
– Siłownia z regulacją obciążenia i streetworkout nad Zalewem Zemborzyckim
– Ułatwienie komunikacji pieszej w okolicy ulic Janowskiej, Romera, Rąblowskiej i Parczewskiej po obu stronach rzeki Bystrzycy, budowa placu zabaw i wiaty rowerowej.
– Budowa i modernizacja infrastruktury na zaniedbanym obszarze Ośrodka Marina – Modernizacja zniszczonego betonowego nabrzeża i przystosowanie go dla potrzeb małych jednostek pływających, budowa ogólnodostępnej wiaty przystankowej wyposażonej w ławostoły, stojaki rowerowe, stacjonarny grill oraz tablicę informacyjną i ogłoszeniową, umieszczenie na nabrzeżu ławek.
– Oświetlenie ulicy Pasiecznej.

Projekty ogólnomiejskie:
– Remont chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową nad Zalewem Zemborzyckim.
– Organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Lublina.
– Warsztatownia, czyli miejsce gdzie każdy może przyjść i pomajsterkować z użyciem znajdujących się na miejscu narzędzi oraz pod okiem doświadczonej kadry.
– Zagospodarowanie terenu po dawnym ogrodzie działkowym przy ulicy Puławskiej pomiędzy restauracją McDonald’s a sklepem Lidl oraz urządzenie miejsca spotkań i odpoczynku dla mieszkańców.
– Remont najbardziej uczęszczanego i zniszczonego fragmentu trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Bystrzycy: od Mostu Kultury do al. Piłsudskiego.
–  Remont elewacji Trybunału Koronnego.
– Remont ulic Juranda i Jana Skrzetuskiego.
– Budowa wybiegu dla psów przy ul. Wądolnej.
– Budowa dwóch kortów tenisowych za ul. Przyjaźni tuż przy ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzyca.
– Budowa brakującego chodnika wzdłuż ul. Orkana po stronie osiedla „Łęgi”
– Budowa boiska wielofunkcyjnego między ulicami Baśniową i Nałęczowską.
– Społeczna zrzutka na utrzymanie dziecięcych grobów na cmentarzach.
– Bezpłatna komunikacja miejska w święta państwowe.
– Sfinansowanie kursów języka ukraińskiego.
– Utworzenie umowy na dostęp do wszystkich bibliotek osobom mieszkającym w Lublinie i jej realizację.
– Utworzenie miejskiej hodowli kóz, które zjadałyby trawę w mieście. Kozy mogłyby być wynajmowane przez mieszkańców.
– Kocie łby jak nowe – renowacja nawierzchni brukowanej na lubelskich ulicach.
– Remont schodów terenowych w rejonie budynku Tumidajskiego
– Zmiana organizacji ruchu w Śródmieściu poprzez skierowanie potoków samochodów osobowych od centrum miasta na Małą
Obwodnicę „Ring”.
– Icemania otwarta od września do końca maja.
– Opracowanie i przygotowanie personalizacji Lubelskiego Koziołka w 3D, a następnie stworzenie w mediach społecznościowych contentu – renderów, mikroanimacji, który będzie siłą napędową do zbierania zasięgów. Koziołek będzie idealnym influencerem, aby promować lubelskie restauracje, hotele i miejsca muzealne.
– Realizacja działań mających na celu ochronę górek czechowskich.
– Realizacja zajęć fizycznych adresowanych do osób powyżej 60 roku życia.
– Utworzenie miejsca dla spotkań i aktywności osób ciągle młodych, ale już na emeryturze.
– eKarta z Lublina to pomysł turystyczny, który tworzy spersonalizowane cyfrowe treści i narzędzia, kartki elektroniczne
i filmy, aby pomóc szerzyć informację o Lublinie jako miejscu atrakcyjnym turystycznie dla odwiedzających z całego
świata.
– Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej bocznej ulicy Gospodarczej, pomiędzy budynkami nr 22 – 24-26.
– Wybudowanie przy ulicy Wądolnej bezpiecznej infrastruktury, która będzie służyć rowerzystom, rolkarzom, deskorolkarzom czy amatorom jazdy na hulajnodze.
– Oświetlenie, zadrzewienie części bulwaru nad Bystrzycą i ustawienie kolejnych 10 ławek z koszami na śmieci.
– Realizacja cyklu warsztatów o tematyce rodzicielskiej dla wszystkich rodziców.
– Poprawa dobrostanu zwierząt oraz propagowanie prawidłowych relacji człowiek – zwierzę.
– Wakacyjne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem
– Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul.Filaretów.
– Rewitalizacja terenów sportowych VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego
– Nasadzenie pięciu drzew o obwodzie pnia 35-45 cm w każdej z dzielnic.
– Utworzenie Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej.
– Remont ul. Podwale oraz zabezpieczenie zieleni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej
– Ujęcie w dokumentacji Parku Nadrzecznego placów zabaw, rozwiązanie problemu z przeciążoną ścieżką rowerową.
– Organizacja bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
– Realizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych w minimum 7. dyscyplinach- regularne treningi w okresie od lutego do grudnia 2023 roku.
– Rozbudowa zaplecza sprzętowo-infrastrukturalnego na potrzeby rozwoju oraz szkolenia młodzieży w sporcie żużlowym.
– Organizacja bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (14-19 lat).
– Szczegółowa analiza przychodów i wydatków budżetu miasta, zwłaszcza w zakresie oświaty, efektywności planowanych inwestycji, optymalizacji działań spółek komunalnych oraz weryfikacji przychodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
– Dolina Czechówki przy ul. Północnej jako miejsce aktywnego wypoczynku: trasy spacerowe, wybieg dla psów, aktywna ścieżka dla czworonogów i ich opiekunów, elementy skateparku przy ścieżce rowerowej, ogród zmysłów przy siłowni, wysianie łąki kwietnej i przygotowanie miejsc dla rodzinnych pikników.
– Utworzenie parku-sadu składającego się z drzew owocowych oraz małej pasieki w okolicy Głębokiej i Filaretów.
– Utworzenie nowych siedlisk dla zwierząt: budki lęgowe dla ptaków, jeży, wiewiórek, domki dla kotów wolno żyjących.
– Renowacja boisk sportowych przy ul. Bursztynowej i Biedronki O–52
– Aktywizacja sportowa przedszkolaków O–53
– Projekt „Ściana płaczu – atrakcja turystyczna – Lublin Chasydzka Jerozolima” ma na celu przypomnienie
wielokulturowości miasta poprzez budowę instalacji artystycznej w postaci „Ściany płaczu” na wzór tej z Jerozolimy.
Instalacja miałaby zostać wykonana w pobliżu miejsca gdzie była zlokalizowana Synagoga Maharszala.
– Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla kobiet w każdej szkole.
– Miasteczko sportów ekstremalnych na osiedlu Wieniawa.
– Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy od „mostu żelaznego” do Zalewu Zemborzyckiego.
– Park Centralny na Felinie.
– Zorganizowanie festiwalu muzycznego imienia Piotra Szczepanika z utworami o miłości.
– Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy od mostu żelaznego przy ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej.
– Remont ulicy Węglinek.
– Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Alejach Racławickich na terenie Zespołu szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.
–  Nasadzenie różnych gatunków drzew na terenie całego miasta w lokalizacjach wskazanych przez odpowiednie
komórki Urzędu Miasta, Rady Dzielnic i Mieszkańców.
– Odkomarzanie miasta i montaż budek dla jerzyków.
– Stop piratom drogowym i wyścigom na Jana Pawła poprzez montaż radaru uruchamiającego czerwone światło między Rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a Rondem Narodowych Sił Zbrojnych.
– Sterylizacje, kastracje, czipowanie psów i kotów O–66
– Kampania promująca działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Lublinie.
– Remont nawierzchni ul. Północnej od przejścia na wysokości Kościoła Mariawitów do ul. Kosmowskiej.
– Całoroczne cykliczne, wielowymiarowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
– Boisko wielofunkcyjne dla dzielnicy „Dziesiąta” przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

(fot. lublin112.pl)

19 komentarzy

  1. ze dwa pomniki smoleńskie proszę

  2. Wszystko fajnie wygląda tylko w przeciwieństwie do innych miast Polski to Lublin nie dotrzymuję obietnic z OB (BUDŻET OBYWATELSKI). Tyle wybranych projektów przez mieszkańców Hajdowa-Zadebia i nie zrobili tam nic zupełnie !!!. Oszukują tam tylko tych ludzi :((. Więc po co głosować ???

Z kraju