Poniedziałek, 22 lipca 202422/07/2024
690 680 960
690 680 960

Burmistrz Włodawy pisze do premiera w sprawie pomocy dla przedsiębiorców

– Proszę o podjęcie działań legislacyjnych, umożliwiających wsparcie szerszego grona przedsiębiorców – pisze Burmistrz Włodawy w liście do Prezesa Rady Ministrów. Korespondencja przesłana do premiera ma związek z trudną sytuacją wielu firm w rejonie przygranicznym.

– Jak zapowiadałem, tak zrobiłem. Wystosowałem oficjalne pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających wsparcie dla szerszej grupy przedsiębiorców działających na terenach strefy objętej zakazem przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi – poinformował Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy.

We wrześniu ubiegłego roku wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej wprowadzono stan wyjątkowy. Miasto Włodawa, jako jedyny samorząd w województwie lubelskim zostało nim objęte w całości. Obecnie obowiązuje tu czasowy zakaz przebywania. Ma to związek z napiętą sytuacją na naszą wschodnią granicą. Wprowadzone ograniczenia najbardziej odczuwają lokalni przedsiębiorcy. Włodawa stanęła i gospodarczo i turystycznie. Dlatego rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców, którzy odczuwają wyraźny spadek obrotów niezależnie od PKD jest niezbędne.

– Na obszarze naszego miasta działalność gospodarczą prowadzi około 2 000 przedsiębiorstw. Są to rzemieślnicy, usługodawcy, rolnicy handlujący własnymi produktami, osoby prowadzące małe sklepy lub tradycyjni wytwórcy, osoby wykonujące wolne zawody, instytucje kultury, animatorzy i inni drobni przedsiębiorcy – wylicza w liście do Premiera Mateusza Morawieckiego Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 2021 r. o rekompensatę mogą się ubiegać tylko trzy grupy przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, w zakresie gastronomii, przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego – zauważa włodarz miasta.

Wiesław Muszyński zwraca również uwagę, na konsekwencje ekonomicznie „zamknięcia” Włodawy. Jak podkreśla mali i średni przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę w lokalnej gospodarce. Tworzą bowiem znaczną część lokalnego PKB i zapewniają zatrudnienie istotnej części mieszkańców.

Kłopoty włodawskich przedsiębiorców rozpoczęły się wraz z pandemią COVID-19. Wtedy miasto wprowadziło między innymi zwolnienia z podatku od nieruchomości i innych opłat.

– W obliczu trwającej pandemii COVID-19 i czasowego zakazu przebywania na terenie miasta Włodawa, wsparcie udzielane przez gminę jest jednak niewystarczające, a miasto ma ograniczone możliwości prawne i finansowe – czytamy w piśmie do premiera. Niższe dochody z PIT, CIT, najmu i dzierżawy sprawiają, że dalszy rozwój miasta może zostać znacznie spowolniony. Dlatego też Burmistrz Włodawy apeluje do Premiera o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających wsparcie szerszego grona przedsiębiorców. – Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług i handlu powinni otrzymać rekompensaty. Dobrym rozwiązaniem byłoby objęcie wsparciem wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, u których wystąpi spadek dochodów na skutek ograniczeń wynikających ze stanu wyjątkowego na wzór tarcz antykryzysowych – proponuje W. Muszyński.

W liście burmistrz podziękował również rządowi za podjęte działania obronne na wschodniej granicy.

(fot. zwiedzajlubelskie.pl\UM Włodawa)

3 komentarze

  1. widziałem ptaka cień

    ciekawe jak zaczął. „ekscelencjo”, czy „szanowny”?

  2. Wstąpił do pissu,to powinien zacząć Wina Tuska.

  3. A jakiego ugrupowania on jest?????

Z kraju

Sport