Sobota, 13 lipca 202413/07/2024
690 680 960
690 680 960

Apel o pomoc w okresie zimowym osobom bezdomnym, samotnym i starszym

Przedstawiciele lubelskich instytucji, służb miejskich i organizacji zwracają się z apelem do Mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy. Zwłaszcza w nadchodzącym okresie zimowym bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Osoby potrzebujące pomocy, mogą otrzymać wparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie m.in. w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku, a także skierowania do schroniska dla osób bezdomnych lub ośrodka wsparcia. W stosunku do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zabezpieczane jest wsparcie w formie usług opiekuńczych, a w sytuacji gdy wymagają całodobowej opieki mogą zostać skierowane do domu pomocy społecznej.

W szczególności służbom społecznym należy przekazywać informacje dotyczące pobytu osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, w węzłach ciepłowniczych czy wymiennikowniach.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych, mieszczący się w Lublinie przy ul. Młyńskiej 18. Placówka funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku. W okresie od kwietnia do października z usług Ośrodka można korzystać w godz. 8.00 – 16.00, natomiast od 1 listopada do 31 marca w godz. 8.00-18.00. Do placówki mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które nie posiadają stałego miejsca pobytu.

Wszystkie osoby bezdomne mogą także skorzystać z pomocy w formie trwałych produktów żywnościowych, wydawanych przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Przeprowadzona zostanie również akcja „Gorący Patrol”. Młodzież z Regionalnego Centrum Wolontariatu od listopada wznowi pomoc dla bezdomnych, polegającą na codziennym wydawaniu ciepłego posiłku oraz trwałych produktów żywnościowych osobom przebywającym na dworcach i w noclegowniach.

Stowarzyszenie „EMAUS” od grudnia w każdą niedzielę o godzinie 14.00 będzie wydawało na Placu po Farze gorące posiłki dla ok. 200 osób.

2015-10-19 18:22:31
(fot. ilustr. lublin112.pl)

4 komentarze

  1. A zaswiadczenie ze sie jest z syrii daje wiecej mozliwosci.tu pomoc tymczasowa,a dla nich nowe zycie na koszt podatnika.pelna frustracja.jak przy akcji lubelskiej PomozDzieciomPZ.

  2. Do straży miejskiej zaapelujcie bo jakoś nigdy nie widziałem by kogoś zabierali. Tylko jeszcze Policji przekazywali by oni wozili. To jest chore.

  3. Pieniądze przeznaczone dla uchodźców powinni przekazać bezdomnym

  4. Mieszkańcy Lublina!!! Sami musicie zadbać o POtrzebujących z własnej kieszeni. Każdą inicjatywę z waszej strony gorąco POpieramy. My jesteśmy zajęci godnym POwitaniem emigrantów i zapewnieniem im europejskich warunków życia i komfortu; z waszych POdatków. Europa i Makrela oczekują naszej POmocy. Nie możemy ich zawieść ani tym bardziej odmówić. Z góry dziękujemy za okazaną POmoc i wyrozumiałość.

Z kraju

Sport