Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów otrzymało prestiżową nagrodę (zdjęcia)

70

W czwartek w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odbyło się wręczenie prestiżowych nagród im. Jerzego Regulskiego. Świdnickie stowarzyszenie Miasto dla Rowerów otrzymało ją za wieloletnie badania natężenia ruchu rowerowego.

 

Nagroda im. Jerzego Regulskiego została ustanowiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przyznawana jest w czterech kategoriach: idei, realizacji dzieła, wiedzy i upowszechniania oraz aktywności obywatelskiej. W kategorii wiedzy i upowszechniania laureatem głównej nagrody zostało Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów za pięć lat badań natężenia ruchu rowerowego, jakie prowadzono w mieście.

Badania natężenia ruchu rowerowego realizowane są od 5 lat na przełomie maja i czerwca, w godzinach szczytów komunikacyjnych czyli 6:30-8:30 oraz 15:00-17:00. Do tej pory obejmowały 17 miejsc na mapie Świdnika. Na ich podstawie uzyskanych wyników składane są propozycje rozwoju lub modernizacji infrastruktury rowerowej. Przekłada się to na zwiększenie bezpieczeństwa osób niezmotoryzowanych oraz poprawę czytelności poruszania się rowerzystów względem innych rowerzystów, pieszych oraz kierowców samochodów.

Idea, która przyświeca stowarzyszeniu to wprowadzenie realnej alternatywy transportowej, tak, aby mieszkaniec mógł zdecydować czy chce jechać rowerem do pracy, do szkoły, na spotkanie czy na zakupy. Celem starań stowarzyszenia jest to, żeby mieszkańcy poruszali się bezpieczniej, bardziej komfortowo. Chcemy, żeby każdy rodzic, który chce puścić dziecko rowerem do szkoły, mógł to zrobić bez obawy o jego bezpieczeństwo.

Wyniki oraz raporty z badań natężenia ruchu rowerowego, można oglądać na stronie Mapa infrastruktury rowerowej Lublina i okolic.

71

(fot. nadesłane)
2018-01-12 18:39:48