Dokumentacja do budowy drogi ekspresowej z Lubartowa w stronę Białegostoku droższa niż się spodziewano

41

Dziewięć firm chce przygotować dokumentację projektowo – kosztorysową do budowy drogi ekspresowej z Lubartowa w kierunku Białegostoku. Złożone oferty są droższe, niż środki jakie zarezerwował na ten cel inwestor.

 

Praktycznie wszystkie oferty, jakie złożyły firmy projektowe biorące udział w przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz dokumentów przetargowych dla odcinka drogi ekspresowej S19 od granicy z województwem mazowieckim do Lubartowa, przekraczają zarezerwowaną na ten cel kwotę. Postępowanie obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu dla trzech zadań dotyczących budowy S19. Każde z nich podzielone jest na dwa odcinki.

W części pierwszej zawarto odcinek o długości 17,3 km, od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Część druga obejmuje 40,5 km od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka podzielone na dwa odcinki z granicą na węźle Radzyń Podlaski Północ. Natomiast część trzecia to kolejne dwa odcinki o łącznej długości 23,6 km: II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg do węzła Lubartów Północ.

Swoje oferty złożyło dziewięć firm, przy czym cztery firmy zainteresowane są realizacją trzech części na jakie podzielono cały odcinek. Jedna z firm zainteresowana jest dwoma odcinkami a cztery tylko jednym. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przeznaczył na dokumentację odpowiednio: 2,672 mln zł, 5,574 mln zł oraz 3,420 mln zł. W przypadku pierwszej części żadna z firm nie złożyła oferty, mieszczącej się z w przewidywanym budżecie. W części drugiej i trzeciej tylko jeden oferent zaproponował kwotę, niższą od zarezerwowanej na ten cel.

– Opracowanie dokumentacji projektowej to kolejny etap przygotowań do budowy S19. W koncepcji programowej opracowane zostaną m.in.: warianty rozwiązań węzłów czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzone badania geologiczne. Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na dokumentację przetargową i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj – wyjaśnia Krzysztof Nalewajko z GDDKiA.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cena będzie stanowić 60 proc. kryterium oceny, doświadczenie personelu 30 proc., a kolejne 10 proc. klauzule społeczne, czyli zatrudnienie bezrobotnych do 30 lub powyżej 50 lat do prac wspomagających projektanta.

(fot. lublin112)
2017-08-13 13:50:00