Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Z Rejowca Fabrycznego do Pawłowa ścieżką rowerową. Do końca roku ma powstać brakujący odcinek

Jeszcze w tym roku gotowa ma być ścieżka rowerowa z Rejowca Fabrycznego w stronę Pawłowa. Zapewni ona bezpieczeństwo zarówno rowerzystom, jak też pieszym, którzy teraz muszą poruszać się ruchliwą drogą wojewódzką.

Ogłoszony został przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym, do granic miasta. Planowany odcinek to połączenie z istniejącą już na terenie gminy ścieżką rowerową, która prowadzi w kierunku Pawłowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oczekuje, że inwestycja zostanie wykonana do połowy grudnia b. roku.

Jak wyjaśniał niedawno Burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław, droga dla jednośladów będzie dużym ułatwieniem dla pieszych i rowerzystów, a także poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym bardzo ruchliwym odcinku drogi wojewódzkiej nr 839. Na realizację inwestycji przeznaczono 500 tys. złotych. Budowę wesprze samorząd miasta, pokrywając w połowie koszty ścieżki oraz zapłaci za oświetlenie tego docinka.

Jak podkreślają rejowieccy samorządowcy, to jest też efekt dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Liczą też na kolejny krok, żeby w tej kadencji była jeszcze modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku od trasy Lublin – Chełm poprzez Pawłów i Rejowiec Fabryczny do Rejowca, a więc do drogi wojewódzkiej Chełm – Krasnystaw. Niezbędna jest tutaj nowa nawierzchnia i utwardzone pobocze. To bardzo ruchliwa wysokotonażowa i obciążona trasa m.in. przez ciężarówki.

Co ważne, swoje oferty w przetargu mogą składać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

(fot. pixabay – zdjęcie ilustracyjne)

2 komentarze

  1. Po kiego te ścieżki rowerowe jak pedałki i tak z nich nie korzystają ?

    • Przecież wyraźnie jest napisane, że po tej DDR będą poruszać się piesi. Oczywiście lewą stroną z ustępowaniem przejazdu rowerom.