Środa, 21 lutego 202421/02/2024
690 680 960
690 680 960

Wysokość alimentów, zakup alkoholu małoletnim, pełnomocnictwo. Adwokat radzi naszym czytelnikom

Publikujemy kolejny materiał poruszający często skomplikowane i nie do końca zrozumiałe aspekty dotyczące życia codziennego. Nasi czytelnicy poprosili bowiem o wyjaśnienie kolejnych kwestii, z których rozwikłaniem trudno jest im sobie poradzić. Przedstawiamy odpowiedzi przygotowane przez lubelskiego adwokata Łukasza Lecyka.

Sąsiad płaci 600 zł tytułem alimentów na dziecko w tym samym wieku. Ja dużo więcej. Dlaczego tak jest? Z czego to wynika?

Wielokrotnie zdarzało mi się, że do kancelarii przychodził klient i na podstawie doświadczeń swoich znajomych czy osób z rodziny prezentował swoje oczekiwania, co do wysokości alimentów, które chce płacić. Wychodził z założenia, że jeżeli brat, szwagier itp. płaci np. 600 zł tytułem alimentów, to należy oczekiwać, że taka sama kwota zostanie zasądzona w ich sprawie. To nieprawda.

Każde dziecko ma inne potrzeby, inne są też możliwości zarobkowe rodziców. Dla przykładu: w jednej ze spraw Sąd zasądził dla siedmioletniego dziecka 700 zł tytułem alimentów. Dziecko jest zdrowe, ojciec który był zobowiązany do płacenia alimentów, zarabia około 2 400 zł netto miesięcznie. W drugiej sprawie, Sąd na dziecko w tym samym wieku zasądził aż 1 500 zł miesięcznie. Dziecko jest jednak poważnie chore, matka na same leki wydaje około 600 zł miesięcznie, do tego dochodzą prywatne wizyty lekarskie. Ojciec zarabia około 7 000 – 8 000 zł miesięcznie.

Zawsze należy pamiętać, że Sąd wychodzi z założenia, że alimenty należne dziecku powinny być odzwierciedlaniem stopy życiowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Jeśli rodzina żyła skromnie, dziecko jest zdrowe, nie należy oczekiwać wysokich alimentów. Ale gdy rodzina żyła na wysokim poziomie, dziecko chodzi na zajęcia  pozalekcyjne, wyjeżdża na wczasy za granicą, a ojciec zarabia jako uznany architekt np. ok. 20 000 zł miesięcznie, zasadne jest oczekiwanie, że alimenty będą ponadprzeciętne.

Policja złapała mnie na tym, że kupowałem młodzieży wódkę. Co mi za to grozi? Zostałem wezwany na przesłuchanie.

Nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Sprawa może toczyć się w kierunku popełnienia przestępstwa z art. 208 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dostarczanie napoju alkoholowego małoletniemu polega na jakimkolwiek sposobie przekazania mu go do dyspozycji i może obejmować w szczególności jego sprzedaż, poczęstunek nim lub jego podarowanie. Ułatwianie spożycia napoju alkoholowego to stwarzanie sytuacji umożliwiającej w jakikolwiek sposób jego spożywanie i może polegać np. na udostępnianiu pomieszczeń, na nieprzeszkodzeniu małoletniemu w jego spożywaniu, pomocy finansowej w jego nabyciu lub wprost na jego zakupie (tak: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks Karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021).

Do jakich czynności uprawniony jest adwokat, któremu dałem pełnomocnictwo? Co może?

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

  • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy (czyli adwokat może składać wszelkie pisma procesowe, apelacje, wnioski o uzasadnienie orzeczenia etc.),
  • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji (adwokat może składać np. wniosek o udzielenie zabezpieczenia czy wniosek do Komornika o wszczęcie egzekucji),
  • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu (adwokat może udzielić tzw. substytucji; nie bądźmy zatem zaskoczeni, że na rozprawie pojawi się jego zastępca),
  • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie (tutaj wszystko wydaje się być jasne),
  • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej (adwokat ma prawo odebrać zasądzone nam koszty w przypadku wygrania sprawy).

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo