Poniedziałek, 17 czerwca 202417/06/2024
690 680 960
690 680 960

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę mostu w Łęcznej

Oferta firmy Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę mostu w Łęcznej w ciągi drogi krajowej nr 82. Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie inwestycji.

W przetargu ogłoszonym we wrześniu ubiegłego roku wpłynęło 11 ofert. Oceniane one były przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.), doświadczenie kierownika budowy (20 proc.), długość gwarancji jakości (20 proc.). Najkorzystniejszą ofertę za kwotę 36 659 756,12 zł złożyła firma Budimex.

Szerszy i bezpieczniejszy

Nowa przeprawa nad rzeką Wieprz powstanie obok istniejącego obiektu, zbudowanego w 1966 roku i będącego już w złym stanie technicznym. Most zostanie wybudowany po lewej stronie, jadąc od strony Lublina. Będzie szerszy od dotychczasowego. Jezdnia będzie mieć siedem metrów szerokości, a po obu stronach powstaną półmetrowe opaski bezpieczeństwa oraz ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,9 metra.

Nowy obiekt będzie też miał lepsze parametry użytkowe. Konstrukcja mostu będzie przystosowana do obciążeń do 50 ton. Dzięki budowie w nowej lokalizacji, zmniejszy się też liczba kolizji z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w trakcie prowadzenia prac, a oś drogi oddali się od zabudowy mieszkalnej.

Umowa z wykonawcą

Podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku. Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie inwestycji od daty podpisania umowy. W trakcie prac budowalnych planowane są zmiany w organizacji ruchu na DK82. Będzie to m.in. ograniczenie dopuszczalnej prędkości w rejonie placu budowy.

Stary obiekt wykorzystany będzie jako most objazdowy na czas prowadzonych robót i zostanie rozebrany po oddaniu do użytku nowego mostu.

(fot. GDDKiA)

Autor: redakcja

4 komentarze

  1. Po co rozbierać stary most przecież się nie zawali, to tylko dodatkowe koszty. Lepiej go wykorzystać do ścieżki spacerowo rowerowej wzdłuż wieprza coś jak most na Zamojskiej w Lublinie.

  2. To znaczy źe będzie wyprostowany ten łuk, jeszcze moźna by podnieść na wysokość bardziej poziomo.

  3. czy w tym kraju jest coś czego nie stawia budimex? każda większa robota to oni.

  4. Brońmy stare mosty, ten przecież może zostać. Komu przeszkadza? Rozbiórka to koszty.