Wsparcie finansowe opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 80 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej.

Rusza kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Jest to kontynuacja programu z ubiegłych lat. W tym roku o wsparcie ubiegać mogą się nie tylko samorządy gmin i powiatów ale także organizacje pozarządowe. Na realizacje projektu przeznaczone będzie w sumie 80 mln złotych. Na ten rok będzie to 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego, w przyszłym roku zostanie przeznaczone 50 mln zł.

Głównym celem jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadającymi orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Projekt zapewnia m.in czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się z opieką oraz zapewni czas na regenerację i odpoczynek. Możliwe jest także podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik pielęgnacji i rehabilitacji w warunkach domowych. Objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektach wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Program realizowany jest w trzech formach:

1. Świadczenie opieki w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika, które uzyska pozytywną opinię powiatu, gminy lub organizacji pozarządowej.
2. Świadczenie opieki  ramach pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia, w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę, placówka powinna wpisana być do rejestru właściwego wojewody
3. Świadczenie usług poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom prawnym możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego  oraz wsparcia w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Ta edycja przewiduje 240 godzin dla opieki w ramach pobytu dziennego, 14 dni dla opieki w ramach pobytu całodobowego oraz 20 godzin w ramach specjalistycznego poradnictwa itd. Podmiot realizujący program kwalifikuje się do przyznania opieki na podstawie Karty zgłoszenia do programu.

W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej opieka może być przyznana bez Karty, jednak dokument musi być wypełniony i złożony w ciągu 3 dni. W ramach programu można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 80 proc. kosztów realizacji usługi w 2020 roku oraz w wysokości 100 proc. kosztów w 2021 roku. Udział własnych środków wynosić musi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usługi. Adresaci programu nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach akcji.

Zasady składania ofert, kryteria ocen oraz zasady przyznawania dofinansowania będą umieszczone m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Oferty, na druku zgodnym ze wzorem powinny być przesłane w terminie do 30 września 2020 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do 20 października 2020 roku. Decyduje data wpływu. Program realizowany będzie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

(fot. MRPiPS)

Zobacz również

2 komentarze

 1. Najpierw powinni ułatwić dostanie zasiłku opiekuńczego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych…..

 2. Ciekawe ile w Polsce mamy osób, którym trzeba pomagać i jak się to ma do ilości tych którzy pracują, mogą, chcą i muszą pomagać.
  Pytanie jest spowodowane obawą, że tych drugich robi się coraz mniej i za jakiś czas może ich zabraknąć, bo każdy będzie seplenił przed kamerą w TVN: „Warto pomagatsc”.

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.6759zł -0.17%
  • GBP 5.204zł 0.32%
  • EUR 4.4723zł -0.17%
  • CHF 4.1043zł -0.1%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  Przestrzenie Teatru na cenie Muszli Koncertowej i w Wirydarzu Centrum Kultury
  Małe Inne Brzmienia już za dwa tygodnie
  Jarmark Lubelski zaprasza na starcie serów polskich i włoskich
  Spotkanie pokoleń upamiętniające 77 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie
  Food trucki przyjadą do Świdnika