Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

Do spektakularnego odkrycia skarbu ozdób wykonanych z brązu doszło w styczniu tego roku w Czernięcinie Poduchownym w gminie Turobin. Jednak dopiero dzisiaj o tym niesamowitym odkryciu poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Na to niezwykłe znalezisko natrafił Łukasz Jabłoński, który w styczniu 2023 r. uzyskał w WUOZ Lublin Delegatura Zamość pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie poszukiwań z użyciem wykrywacza metali. Już w trakcie pierwszego wyjścia w teren udało się natrafić na zespół 13 ozdób wykonanych z brązu, które zalegały na głębokości ok. 20-25 cm poniżej powierzchni gruntu.

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

Zaraz po wydobyciu zabytków z ziemi pan Łukasz przekazał telefonicznie do urzędu konserwatorskiego w Zamościu informację o znalezisku wraz z fotografiami miejsca odkrycia i odkrytych przedmiotów. Znalezione zabytki archeologiczne, oczyszczone i zapakowane próżniowo, przekazał do WUOZ Lublin Delegatura Zamość w dniu 23.01.2023 r.

Co wchodzi w skład skarbu?

Otóż na skarb składają się:

masywna szpila o długości 15,5 cm, wykonana z drutu brązowego o przekroju czworobocznym (grubość boku 0,5 cm), z dużą tarczką ze spiralnie skręconego drutu o średnicy 7 cm i odłamaną końcówką igły,

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

szpila o długości 16,4 cm wykonana z drutu brązowego o średnicy 4 mm, z drobnym tordowaniem na powierzchni, zachowana w całości, z tarczką o średnicy 3 cm ze spiralnie skręconego drutu, gdzie na środku górnej powierzchni tarczki zachowany jest ozdobny guzek o średnicy 1 mm, a na jej dolnej części znajduje się pętelka do mocowania ozdoby na powierzchni ubioru.

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

Tordowanie to technika polegająca na skręceniu fragmentu pręta wokół własnej osi. W zależności o przekroju i ilości skrętów otrzymuje się odpowiednią powierzchnię i zagęszczenie zwojów. W odniesieniu do brązu, należy być bardzo ostrożnym, bowiem w trakcie obróbki plastycznej utwardza się on. Dlatego też w trakcie tordowania kilkukrotnie wyżarza się metal, aby w ten sposób wyeliminować powstające naprężenia i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom,

naszyjnik o średnicy 13,5 cm, wykonany z grubego, okrągłego drutu brązowego o średnicy 0,6 cm, którego obustronne zakończenia rozklepane i zwinięte w uszka, a całość naszyjnika zdobiona jest tordowaniem,

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

fragmentarycznie zachowana falerka (kolista ozdobna tarczka), której całkowita średnica wynosi 11,6 cm, wykonana z cienkiej brązowej blachy o grubości 0,5 mm, której obrzeże posiada podwinięty rant, dalej jest płaskie rondo o szerokości 1,5 cm i wypukła kopułka, na kulminacji której znajduje się guzek o średnicy 2,2 cm, a pod spodem, w centralnej części ozdoby, umieszczone jest uszko do mocowania,

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

dwa koliste nagolenniki o średnicach po 11,9 cm, wykonane z grubego drutu brązowego o średnicy 1 cm, ze ścienianymi, z tępo zakończonymi końcówkami, które zachodzą na siebie, a na całym obwodzie obu nagolenników występuje zdobienie w postaci poprzecznych nacięć,

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

cztery masywne bransolety półtorazwojowe o średnicach po 7,5 cm i po 2,8 cm szerokości zwoju, z lekko ścienianymi końcówkami, wykonane z dość grubego rozklepanego drutu brązowego o szerokości 1,8 cm i półowalnym przekroju o grubości 0,8 cm, ze zdobieniem w postaci nacinanej jodełki i poprzecznych linii,

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

dwie bransolety o średnicach po 7 cm, wykonane z płaskiego drutu brązowego o szerokości 1,4 cm i grubości 0,5 cm, jednozwojowe, z końcówkami wyraźnie ścienianymi i zachodzącymi na siebie, jedna z nich posiada zdobienie w postaci nacinanej jodełki i poprzecznych linii, a druga bez zdobienia,

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

fragment kolca ozdobnej szpili rurkowatej o długości 12 cm i średnicy 0,5 cm, ze średnicą otworu 0,4 cm, wykonanej z blachy brązowej o grubości ok. 1 mm, zdobionej na całej powierzchni karbowaniem.

Spektakularne odkrycie archeologiczne w regionie. Chodził z wykrywaczem, natrafił na skarb ozdób wykonanych z brązu (zdjęcia)

– Oględzin znaleziska dokonali: dr Józef Niedźwiedź, dr Konrad Grochecki i mgr Wiesław Koman. Analiza omawianych zabytków wskazuje, że są to ozdoby, które można przypisać ludności kultury łużyckiej i datować na jej schyłkowy okres funkcjonowania, czyli Hallstatt D (ok. 550-400 lat p.n.e.). Znalezisko jest tym bardziej sensacyjne, gdyż ozdoby kultury łużyckiej odnajdywano w tym regionie bardzo rzadko i były to jedynie pojedyncze przedmioty lub ich niewielkie fragmenty, a tu mamy cały ich zespół. Zabytki te mają ogromne znaczenie poznawcze i naukowe oraz konserwatorskie dla archeologów, w kontekście analizy osadnictwa ludności tej kultury w tym rejonie, jak i całej Lubelszczyzny. Opisywane zabytki zostały oficjalnie przekazane do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, które zleciło już wykonanie ich konserwacji i specjalistycznych analiz, a o wynikach tego procesu poinformujemy po jego zakończeniu. Fakt odnalezienia depozytu utrzymywaliśmy w tajemnicy, ze względu na konieczność zabezpieczenia miejsca odkrycia przed nielegalnymi poszukiwaniami, do czasu archeologicznego przebadania tego miejsca – wyjaśnia dr Dariusz Kopciowski Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odkrywca skarbu, Łukasz Jabłoński, znany również jako Detektorysta Japa prowadzi kanał na YouTube poświęcony poszukiwaniom z wykrywaczem metalu. Znajdziecie tam filmy z poszukiwań, jak również informacje o sprzęcie, a przede wszystkim o tym, jak legalnie prowadzić poszukiwania. Tutaj jest jego oficjalny profil na Facebooku, na którym znajdziecie zdjęcia i relacje z poszukiwań na terenie woj. lubelskiego.

(fot. LWKZ)

15 komentarzy

 1. Czyli już 2500 lat temu kobiety potrzebowały błyskotek. A potem i tak trzeba je rozebrać

 2. … ropy i gazu by poszukał

 3. No co za przypadek!
  Pierwsze wyjście po uzyskaniu zgody i od razu takie znalezisko…

  • „w styczniu 2023 r. uzyskał w WUOZ Lublin Delegatura Zamość pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie poszukiwań z użyciem wykrywacza metali” – a najstarszy filmik z wykrywaczem na kanale wrzucony ponad rok temu 😀

 4. To sprężyna pocięta

 5. Mi to wygląda na pęknięte sprężyny z Mc persona z jakiegoś koreańskiego złomu na 4 kółkach

 6. Ciemnotę będą ludziom wciskać że to zabytek.

 7. I pomyśleć że to jakaś laska nosiła na zgubę facetów

 8. Tam jest takie miejsce archeologiczne,wystarczy zapytać mieszkańców

 9. Fajnie te sprężyny od lanosa. Takie nie za nowe… Nie za stare…

Dodaj komentarz

Z kraju