Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Sądowa walka o promenadę. Miasto wygrało z województwem

Odwołanie nie przyniosło skutku, Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął po stronie województwa, więc Włodawa skierowała sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał miastu rację.

Kilka lat temu powstał pomysł zbudowania we Włodawie promenady. Ma ona połączyć ulice Mostową z Okunińską, składać się z chodnika i drogi dla rowerów o długości ponad 840 metrów oraz posiadać miejsca postojowe dla rowerzystów, pomost widokowy oraz ławki. Wszystko ma być oświetlone i monitorowane. Projekt został stworzony nie tylko z myślą o mieszkańcach, lecz głównie o turystach. Z jednej strony z promenady można by było podziwiać zabytki miasta, z drugiej zaś obszar chroniony Natura 2000 „Poleska Dolina Bugu”. W zorganizowanej przez miasto ankiecie mieszkańcy znaczną większością opowiedzieli się za stworzeniem tego typu atrakcji.

W związku z tym władze Włodawy rozpoczęły przygotowania do inwestycji. W 2016 roku złożyli wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Promenada Nadbużańska zdobywając 88 punktów zajęła pierwsze miejsce. Jednak z niewiadomych przyczyn Zarząd Województwa konkurs unieważnił. Półtora roku później konkurs powtórzono, wniosek jednak został oceniony negatywnie z powodów formalnych, dokładnie zaś nieaktualnymi pozwoleniami na budowę. Miasto od początku nie zgadzało się z taką oceną.

Włodawscy urzędnicy postanowili odwołać się od negatywnej oceny do Zarządu Województwa, ten jednak podtrzymał swoje zdanie. Decyzję zaskarżono więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który również stanął po stronie zarządu. W tej sytuacji miasto zdecydowało się na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał rację Włodawie i jest to ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie.

– Dzisiaj możemy to potwierdzić oficjalnie, unijny projekt Promenady wraca do gry. Złożyliśmy skargę kasacyjną do NSA i wygraliśmy. Sąd stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny. Dodatkowo województwo pokryje koszty postępowania – nie ukrywa zadowolenia Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Jak tłumaczy sekretarz miasta Krzysztof Małecki, orzeczenie to oznacza, że NSA nakazuje Zarządowi Województwa ponowną ocenę formalną wniosku zgodnie z treścią wyroku, mówiąc krótko – pozytywną. Następnie wniosek przejdzie do ostatniego etapu oceny, gdzie przyznana mu zostanie punktacja. Ponieważ jest to kopia poprzedniego wniosku, a kryteria nie uległy zmianie powinien otrzymać tak jak poprzedni minimum 88 pkt. Dodaje również, że nie obawia się o dofinansowanie, gdyż na procedurę odwoławczą w każdym konkursie „zamrożone” jest zawsze 10% puli środków, w tym przypadku to 1,2 mln, a włodawski projekt ubiega się zaledwie o 800 tys. Jeżeli stanie się inaczej, miasto ma być gotowe na dalszą potyczkę prawną w tej sprawie.

(fot. Zwiedzaj Lubelskie)

2 komentarze

  1. Półtorej roki ale półtora roku :p

  2. Co za kraj 3 instytucje mówią nie, jedna tak i to się liczy , Naczelny Sąd Administracyjny powinien brać pod uwagę wcześniejsze oceny . W sumie komuś musi ta promenada stać ością w gardle skoro tyle negatywnych opinii ,turyści=kasa widać nie wszyscy tak myślą Włodawo do dzieła trzymam kciuki stawiaj promenadę !

Z kraju