Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Rządowy projekt rozporządzenia zakłada zniesienie niektórych obostrzeń dla zaszczepionych przeciwko COVID-19

W niedzielę pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Czytamy w nim m.in. o zniesieniu obostrzeń dla osób, które poddadzą się szczepieniu na COVID-19.

W dniach 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 w kraju będzie obowiązywać „kwarantanna narodowa”, która wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu wielu branż, m.in. hotelarskiej i gastronomicznej. Co więcej, „godzina policyjna” ma obowiązywać w noc sylwestrową. Kwarantanną mają zostać objęte osoby przyjeżdżające do Polski transportem zbiorowym.

W niedzielę na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia, na podstawie którego mają zostać wprowadzone nowe zasady. Dowiadujemy się z niego również, o planowanym zniesieniu obostrzeń dla osób, które poddadzą się szczepieniom przeciwko COVID-19.

Czytamy w nim m.in., że osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.

Co więcej, nie będzie także w ich przypadku potrzeby odbywania kwarantanny w po kontakcie z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej, nie tylko tej zewnętrznej w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Brak kwarantanny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców – tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W projekcie jest również mowa o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych oraz ograniczeniu współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych.

Projekt zakłada również zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

Kolejnym zakazem mają być objęte przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność polegająca na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B). Zakaz ten dotyczy także działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

(fot. Sejm RP)

56 komentarzy

  1. A co powiedzie jak Ozdrowieńcy oddają osocze, pomagają, a nie chcą się szczepić….i taka osoba nie ma z tego tytułu żadnego profitu.

  2. Taka to K..rwa ma byc nie przymusowa szczepionka!! Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za skutki szczepionki!!! Czyli co to jest jeśli firma produkująca nie odpowiada za uboczne skutki!!!

Wiadomości z info112