Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Ptaków tych nie widziano w tej okolicy od wielu lat. Do łukowskich lasów wróciły kobuzy (zdjęcia)

W pobliżu poligonu wojskowego Jagodne w lasach łukowskich zaobserwowano trzy kobuzy. Obecność kilku ptaków może świadczyć o tym, że zdecydowały się one na wyprowadzenie lęgów w okolicznych drzewostanach.

W lasach Nadleśnictwa Łuków fotograf przyrody Roman Korlaga dostrzegł kobuzy. Ptaki te, nazywane sokołami leśnymi, są jednym z mniejszych gatunków sokołów, jakie występują w naszym kraju. Upierzeniem przypominają sokoła wędrownego, jednak są od niego znacznie mniejsze i smuklejsze. Kobuzy zasiedlają głównie obrzeża dużych kompleksów leśnych, preferują drzewostany w wieku powyżej 100 lat, głównie bory sosnowe i mieszane. Zajmują opuszczone gniazda innych ptaków, przede wszystkim wron i kruków, prawie zawsze osadzone w górnej części koron starych drzew.

Trzy ptaki zostały zaobserwowane w pobliżu poligonu wojskowego Jagodne. Fotograf o swoim odkryciu od razu powiadomił leśników. Jak wyjaśniają leśnicy, jest to pierwsza taka obserwacja w tym rejonie od wielu lat. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss tłumaczy, że obecność kilku ptaków może świadczyć o tym, że zdecydowały się one na wyprowadzenie lęgów w okolicznych drzewostanach. Okolica ta doskonale odpowiada ich wymaganiom, gdyż zapewnia zarówno schronienie jak i miejsce do polowania.

Łukowscy leśnicy mają nadzieję, że te piękne ptaki na dłużej rozgoszczą się w ich lasach. Zwłaszcza, że na brak pożywienia nie powinny narzekać. Kobuzy żywią się głównie innymi ptakami oraz dużymi owadami, na które polują przeważnie w locie. Specyficzna budowa ciała sprawia, że ptaki te są bardzo szybkimi i zwinnymi lotnikami.

Ptaków tych nie widziano w tej okolicy od wielu lat. Do łukowskich lasów wróciły kobuzy (zdjęcia)

Ptaków tych nie widziano w tej okolicy od wielu lat. Do łukowskich lasów wróciły kobuzy (zdjęcia)

Ptaków tych nie widziano w tej okolicy od wielu lat. Do łukowskich lasów wróciły kobuzy (zdjęcia)

(fot. Roman Korlaga)

6 komentarzy

  1. Początkujący waidlaiffotografer podjarał się kobuzem i sensacje robi, zdjęcia nieziemskie normalnie, gdt awards pewniak:)

  2. A bekasów jak na razie e były tak nie ma