Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Będzie musiała zapłacić 20 000 zł kary za zniesławienie policjantów

Policjant pomówiony przez kobietę wniósł prywatny akt oskarżenia, który ze względu na ważny interes społeczny, prokurator objął ściganiem z urzędu. Sąd zadecydował, że oskarżona będzie musiała zapłacić 20000 zł kary za zniesławienie funkcjonariuszy publicznych i złożenie niezgodnych z prawdą zeznań w sprawie zabójstwa.

„Przestępcy w państwowych mundurach”

W 2017 roku w Radomiu doszło do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego zginęła młoda kobieta i jej 16-miesięczny syn. Śledztwo w tej sprawie prowadził policjant z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Matka oskarżonego do wielu instytucji skierowała skargi na funkcjonariuszy wykonujących czynności procesowe, w tym policjanta prowadzącego sprawę, określając ich m.in. „przestępcami w państwowych mundurach”.

Zniesławienie i zawiadomienie o przestępstwie

Oczernianie funkcjonariuszy naraża ich na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby, dlatego policjant zniesławiony przez wówczas 56-letnią kobietę, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 212 §1 kk, a prokurator objął postępowanie ściganiem z urzędu.

19 kwietnia 2024 roku zapadł w tej sprawie wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu, który uznał kobietę winną złożenia niezgodnych z prawdą zeznań oraz winną pomówienia grupy funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe w śledztwie, wymierzając jej łączną karę grzywny w wysokości 15000 zł oraz nawiązkę na wniosek pokrzywdzonego policjanta w wysokości 5000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Oskarżona zobowiązana jest także do pokrycia kosztów postępowania sądowego.

Wyrok do publicznej wiadomości

Wyrok ten zostanie także podany do publicznej wiadomości, poprzez jego wywieszenie przez miesiąc na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu.

Chociaż konsekwencje oczernienia najsilniej odczuwają sami pomówieni, to nie są one obojętne także dla ich rodzin i innych funkcjonariuszy. Wszystkim powinno zależeć więc na tym, by wszechstronnie wyjaśniano takie sprawy, ale przede wszystkim, by sprawcy takich bezpodstawnych pomówień nie pozostawali bezkarni.

(Źródło: KWP Radom)

21 komentarzy

  1. W cywilizowanych krajach USA, UK, policjant nie podlega ochronie przed zniesławieniem. To są stresowe sytuacje, gdzie policjanci używają siły (często bezprawnie) i prowokują obywateli. Polecam na YT kanał Audyt Obywatelski i Samochodoza.
    Nie wspomnę, że za uderzenie bezbronnej staruszki grozi 3lata, a policjanta 10lat! To się podobno nazywa „równość wobec prawa”.

  2. No dobrze, a co z tym synem, okazał się winny?

  3. Nie znam sytuacji, więc tym razem nie stanę po żadnej stronie.

Dodaj komentarz