Wtorek, 23 kwietnia 202423/04/2024
690 680 960
690 680 960

Przebadali alkomatem blisko pół tysiąca kierowców, dwóch było nietrzeźwych

W miniony poniedziałek na drogach powiatu włodawskiego policjanci przeprowadzili akcję „Trzeźwość”. Podczas działań mundurowi zatrzymali dwóch kierujący w stanie nietrzeźwości i dwóch nie stosujących się do zakazu prowadzenia pojazdów.

31 komentarzy

 1. Dmuchali przez maseczkę, czy tak bezpośrednio?

 2. Aj jak to brzmi niecale pol tysiąca niecale 500… gdyby przebadali 250 to mowiliby ćwierc tysiaca…. itd. Mozna bylo napisac przebadano blisko pol tysiaca okazalo sie ze nietrzezwych bylo az dwóch z niecalych pol tysiaca przebadanych czyli srednio 1 na 250 jezdzi na gazie to jest 1/4 czesci ciała czlowieka na tysiac jezdzi po alkoholu. I wychodza bzdury….

 3. Akcja trzeźwość zakończona kompromitacją. Należy jak najszybciej poprawić niechlubne statystyki obstawić drogówką większość wylotów z terenów zabudowanych gdzie jeszcze obowiązuje 50km/h.

 4. Jeszcze raz
  Czytaj: Art. 129i. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.
  3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.
  4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.32)).
  A teraz czytaj ten przepis: Art. 47 Ustawy o wychowaniu…
  1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu konieczne-mu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.
  2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-wości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właści-wym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, określa warunki i sposób doko-nywania badań, o których mowa w ust. 1 i w art. 17 ust. 3.
  A co mówi właściwe rozporządzenie?
  ROZPORZ DZENIE MINISTRA Ą ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  z dnia 6 maja 1983 r.
  w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość
  alkoholu w organizmie.
  Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza się, co następuje:
  § 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób dokonywania badań koniecznych do ustalenia
  zawartości alkoholu w organizmie:
  1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu,
  2) pracowników nie dopuszczonych do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawili się do
  pracy po spożyciu alkoholu albo spożywali alkohol w czasie pracy.
  § 2. Badania, o których mowa w § 1, mogą obejmować:
  1) badanie wydychanego powietrza,
  2) badanie krwi,
  3) badanie moczu.
  I ponadto:
  § 4. 1. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się za pomocą probierza trzeźwości
  przez przedmuchiwanie go przez osobę poddaną badaniu. Pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2,
  może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej.
  2. Badanie może przeprowadzać organ, o którym mowa w § 3 ust. 1, zakłady społeczne służby
  zdrowia oraz osoby upoważnione przez kierownika zakładu pracy.
  3. Z przebiegu badania sporządza się protokół. W protokole należy opisać objawy lub
  okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.

  No i jeszcze zgadnij ile sporządzono wymaganych przez prawo protokołów, w których opisano objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania?

  • Weź się rozpędź a ściana Cię sama znajdzie. Zobacz jaki artykuł napisałem i wytłumaczenie co do przyczyn kontroli. Ty podajesz artykuły na sposób przeprowadzenia badania. Powodu policja mieć NIE musi. W artykule poniżej masz to dokładnie wytłumaczone, ale do gamonia nie dociera. Kiedyś przyczyny kontroli nie były do końca jasne, dlatego wprowadzono przepis 129ja. Od 3-4 lat jest wszystko już jasne. Ale tylko dla rozumnej części społeczeństwa.

   • Skup się, bo widzę, że nie rozumiesz przepisu jasnego dla rozumnej części społeczeństwa: art. 129ja wcale nie znosi art. 129i; ten artykuł nadal obowiązuje, a tam stoi jak wół: „Warunki oraz sposób przeprowadzania badań…”, a więc jest mowa nie tylko, jak próbujesz wmawiać, o sposobach przeprowadzania badań, ale też o warunkach, czyli przyczynach. Poniał?

Z kraju