Niedziela, 25 lutego 202425/02/2024
690 680 960
690 680 960

Polscy prokuratorzy deklarują pomocy przy wyjaśnieniu zbrodni wojennych w Buczy

We wtorek rano Prokuratura Krajowa poinformowała, że w związku z informacjami o zbrodniach w Buczy, z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, polscy prokuratorzy z zespołu śledczego zajmującego się sprawą wojny napastniczej i zbrodni popełnianych przez siły zbrojne Rosji na terytorium Ukrainy zwrócili się do strony ukraińskiej deklarując pomoc przy wyjaśnieniu zbrodni wojennych w Buczy w ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Krajową.

Wszczęcie postępowania i utworzenie JIT

Śledztwo w sprawie napaści Rosji na Ukrainę polska prokuratura wszczęła 28 lutego 2022 r. Celem śledztwa jest przede wszystkim szybkie zabezpieczenie materiału dowodowego obrazującego zbrodnie wojenne popełniane przez siły zbrojne agresora na terytorium Ukrainy. Czynności śledztwa koncentrują się przede wszystkim na gromadzeniu i dokumentowaniu w formie procesowej relacji świadków zbrodni wojennych, w tym przesłuchaniach obywateli Ukrainy i innych państw, którzy przybyli na teren Rzeczypospolitej Polskiej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ustalaniu osób pokrzywdzonych, zabezpieczaniu zdjęć oraz filmów dokumentujących zbrodnie wojenne.

W dniu 25 marca 2022 r. na terenie Ukrainy Prokurator Generalna Ukrainy Iryna Wenediktova, Prokurator Generalna Litwy Nida Grunskiene, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Dariusz Barski podpisali umowę o utworzenia JIT-u – wspólnego zespołu śledczego pomiędzy Ukrainą, Litwą i Polską w sprawie napaści Rosji na Ukrainę. Utworzenie zespołu śledczego umożliwi bezpośrednią wymianę dowodów i spowoduje uproszczenie procedur prawnych.

Apel o zgłaszanie się świadków zbrodni

Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zamieszczony został apel w języku ukraińskim o zgłaszanie się uchodźców do prokuratury w celu złożenia zeznań i przekazywania dowodów zbrodni. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa świadka prokuratorzy lub wykonujący czynności w śledztwie funkcjonariusze dokonają przesłuchania w miejscu dogodnym dla uchodźcy.

Przesłuchiwane są wyłącznie osoby, których stan psychofizyczny na to pozwala tylko i wyłącznie, gdy wyrażą na nie zgodę. Zapewniony jest również udział w czynnościach biegłego psychologa.

(fot. Defence od Ukraine)

30 komentarzy

  1. A Wołyń już też zbadali?

  2. Człowiek jednak to głupia istota dążąca do samozagłady. Zamiast współpracować dla wspólnego dobra to musi zabijać i wszystko niszczyć. Tylko po co? By kilku miało dobrze, a reszta ma cierpieć. Hańba!!!!!!

    • Kogo Ty człowiekiem nazywasz, bo chyba nie tych ruskich separatystów. Ich nawet bydłem nazwać nie można.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo