Wtorek, 28 maja 202428/05/2024
690 680 960
690 680 960

Pierwsze umowy na preferencyjne pożyczki z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców podpisane (zdjęcia)

Partnerzy Finansujący Funduszu Powierniczego Województwa Lubelskiego w obecności marszałka Jarosława Stawiarskiego uroczyście podpisali pierwsze umowy o preferencyjne pożyczki na inwestycje początkowe oraz produkcyjne z siedmioma przedsiębiorcami z naszego regionu. Łączna wartość podpisanych umów to blisko 3,7 mln zł. Środki te pochodzą z Działania 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Piątkowa uroczystość była możliwa dzięki realizacji projektu „Fundusz Powierniczy Województwa Lubelskiego” na podstawie umowy zawartej 14 kwietnia 2023 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Strumień funduszy przeznaczonych na pożyczki unijne to 288 mln zł.

Przypomnijmy, że 23 listopada 2023 r. BGK podpisał pierwsze w kraju umowy operacyjne o łącznej wartości 125 mln zł z Partnerami Finansującymi, tj.: Fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Lubelską Fundacją Rozwoju, Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Polskim Funduszem Gwarancyjnym.

Na podstawie zawartych umów Partnerzy Finansujący przekażą pierwsze pożyczki w wysokości od 250 tys. zł do 1 mln zł przedsiębiorcom z naszego regonu. Pożyczka rozwojowa to maksymalnie 2 mln zł. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć kwotę na inwestycje związane z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, usług czy technologii lub udoskonalenie już istniejących. Pieniądze można wydać zarówno na środki trwałe, jak maszyny i urządzenia oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych. Pożyczkę można uzyskać na maksymalnie 10 lat i skorzystać z rocznej karencji w spłacie. Oprocentowanie jest preferencyjne i stałe, bo utrzymane na poziomie 2% rocznie. Jest to instrument finansowy przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.

Z pożyczki mogą także skorzystać firmy nowopowstałe i powracające na rynek. Przedsiębiorstwa istniejące nie dłużej niż 3 lata mogą ubiegać się o umorzenie nawet 25% kapitału pożyczki, co ma na celu ułatwienie pierwszych lat działalności. To również szansa dla firm powracających na rynek po uprzedniej likwidacji.

Pieniądze na rozwój

Dzięki uzyskanym pożyczkom siedmiu przedsiębiorców z naszego regionu (m.in. z Lublina, Bukowej w pow. biłgorajskim, Tarnogrodu, Białej Podlaskiej oraz Momot Górnych w pow. janowskim) będzie mogło realizować inwestycje początkowe. Przedsiębiorcy działają w różnych branżach: budowlanej, transportowej, mechanicznej i medycznej. Zrealizują przedsięwzięcia związane z wyposażeniem firm (w tym w nowoczesne technologie IT) w celu wprowadzania na rynek nowych lub udoskonalonych produktów/usług/technologii, a także zwiększą zdolności produkcyjne lub wprowadzą zmianę technologii produkcji. Pożyczki umożliwią również wdrożenie inwestycji produkcyjnych wprowadzających innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne.

– Środki na kwotę blisko 3,7 ml zł przeznaczone zostaną na precyzyjnie przemyślane i zaplanowane inwestycje. Pieniądze zostaną wydane zarówno na zakup nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń, budowę infrastruktury magazynowej, zwiększenie bazy produkcyjnej, jak i na nabycie środków transportu. Jestem przekonany, że to wzmocnienie konkurencyjności pozwoli szybciej reagować na rodzące się potrzeby oraz preferencje obecnych i przyszłych klientów, a jednocześnie będzie stymulować czynniki rozwojowe gospodarki regionu – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Uzyskane wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na zakup wycinarki laserowej, zakup samochodu specjalistycznego posiadającego żuraw z udźwigiem do 8 ton i wysięgiem do 30 metrów, zakup koparki wraz z materiałami do budowy ogrodzeń, zakup nowoczesnego autobusu czy też budowę hali magazynowo-sprzedażowej oraz zakup towaru handlowego.

Lista podmiotów, które otrzymały wsparcie:
– F.H.U. FRESHBRUK Piotr Beń z Białej Podlaskiej.
– Sklep branży przemysłowej, części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych Jan Łebko z Tarnogrodu.
– KRIS-SPAW Krystian Małek z Bukowej.
– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMEL Paweł Gryczka z Lublina.
– POWER-DACH Sp. z o.o. z Lublina.
– WEMA Piotr Szmuryło z Lublina.
– DOMINIKA ZIOŁO Praktyka Lekarsko-Dentystyczna z Momot Górnych (pow. janowski).

(Źródło: UMWL)

Dodaj komentarz