Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Obchody 30-lecia powstania Placówki Straży Granicznej w Zbereżu (zdjęcia)

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uczcili 30-lecie powstania Placówki SG w Zbereżu. Obchody rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kaplicy w Zbereżu. Kolejnym punktem uroczystości był apel na terenie Placówki SG w Zbereżu. W uroczystości wzięli udział: gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG oraz towarzysząca mu kadra kierownicza. Na miejscu byli także obecni przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe oraz inni zaproszeni goście.

Uroczysty apel, były okazją do wręczenia medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor pogratulował wszystkim wyróżnionym i przekazał im wyrazy uznania za dobrze pełnioną służbę:

– Na sukcesy Placówki składają się mniejsze i większe osiągnięcia, ale najważniejsza jest codzienna, odpowiedzialna służba oraz ciężka praca całego zespołu. Gorąco dziękuję za Wasze zaangażowanie, życzę byście nigdy go nie utracili. Dziękuję za gotowość do poświęceń i sumienność. Wierzę, że dzięki tym cechom będziecie zapisywać nowe chlubne karty nie tylko w historii Placówki, ale także całego oddziału. Z okazji jubileuszu życzę Wam wszystkim, funkcjonariuszom i pracownikom Placówki, powodzenia w dalszej działalności, udanej realizacji wszelkich projektów, a także satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Placówka Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlik Rückemanna w Zbereżu, została powołana Rozkazem Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 listopad 1992r. Początkowo funkcjonowała jako Strażnica Straży Granicznej w Zbereżu. Nowa jednostka graniczna ochraniała wtedy odcinek granicy państwowej o łącznej długości ponad 55 km. Teren jej służbowej odpowiedzialności obejmował w całości gminę Wola Uhruska, jedną miejscowość gminy Włodawa oraz 2 miejscowości gminy Hańsk. Początkowo obsada liczyła 10 funkcjonariuszy służby stałej oraz 39 funkcjonariuszy służby kandydackiej. Z upływem lat stan etatowy funkcjonariuszy sukcesywnie ulegał zwiększeniu.

W 2005 roku rozpoczęto modernizację oraz rozbudowę Placówki SG do jej obecnej formy. W ramach przeprowadzonej rozbudowy powstał nowy budynek administracyjny, budynki garażowo-techniczne, stacja paliw, lądowisko dla śmigłowców, wieża obserwacyjna, oczyszczalnia ścieków oraz kojce dla psów z torem przeszkód.

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu Placówki, było nadanie jej, w dniu 1 października 2011r. imienia gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna, postaci która ściśle wiąże się z tradycjami polskich formacji granicznych. Gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann był polskim dowódcą, który potrafił skutecznie przeciwstawić się agresorowi w 1939 roku. Podczas kampanii wrześniowej dowodził on walkami żołnierzy KOP z Armią Czerwoną m.in. na odcinku dzisiejszej służbowej odpowiedzialności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Aktualny obszar służbowej odpowiedzialności Placówki jest położony w powiecie włodawskim i obejmuje w całości gminę Hańsk, Urszulin oraz w części gminy Włodawa i Wola Uhruska. Od północy styka się z rejonem ochranianym przez Palcówkę SG we Włodawie, natomiast od południa sąsiaduje z Placówką SG w Woli Uhruskiej. Całkowita długość ochranianego obecnie odcinka granicy państwowej wynosi prawie 33 km i jest to wyłącznie granica rzeczna z Ukrainą.

Dziś w placówce SG w Zbereżu pełni służbę prawie 50 funkcjonariuszy, a sama jednostka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, wykorzystywany na co dzień do ochrony granicy państwowej.

Do głównych zadań Placówki SG w Zbereżu należą przede wszystkim: ochrona „granicy zielonej”, prowadzenie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz ujawnianie przestępstw granicznych. Działalność Placówki, związana jest również z rozpoznaniem migracyjnym, prowadzeniem postępowań w sprawach o wykroczenia oraz współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego.

(fot. NOSG\źródło NOSG)

3 komentarze

  1. Przez kilka lat odbywały się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki i można było przejść albo przejechać rowerem mostem pontonowy na drugi brzeg Bugu. Ukraińcy handlowali po obu brzegach alkoholem i papierosami i z biegiem lat kontrole celne podczas tej imprezy stawały się coraz bardziej rygorystyczne. Ostatni raz, bodajże w 2019 roku, wracałem stamtąd rowerem tuż przed północą, no i celnicy ostro kontrolowali samochody odjeżdżające znad brzegu, bo akurat jakiś chłop tracił wielki baniak z benzyną. Zresztą atmosfera już przy odprawie paszportowej była lekko napięta, bo uzbrojeni w broń długą funkcjonariusze pilnowali jakiegoś zakutego w kajdanki delikwenta. Szkoda jednak, że ta impreza została porzucona i to jeszcze przed pandemią i wojną. Zbereże jest kilka kilometrów od trójstyku granic PL-UA-BY, więc gdyby teraz postawili taki most, Łukaszenko by darł japę o wojnie.

  2. służyłem tam 10 miesięcy w latach 90 tych, jak na strażnice przyszły z Niemiec konserwy dla psów to kadra tym się zajadała bo myśleli ze to dla nich, szczególnie zajadał się tym pewien idiota plutonowy

  3. jak na grzyby to tylko do Zbereża

Z kraju

Sport