Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Ma być większa dostępność mieszkań. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu

Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. wprowadzenie do systemu prawa modelu społecznych agencji najmu (SAN).

Dzięki pośrednictwu spółek gminnych i organizacji społecznych, gmina będzie mogła zapewnić mieszkania na wynajem tym członkom wspólnoty samorządowej, którzy mają trudności z samodzielnym uzyskaniem mieszkania w warunkach rynkowych.

– Proponowane rozwiązania przewidują narzędzia sprzyjające zaspokajaniu jednej z najważniejszych potrzeb każdego człowieka – potrzeby posiadania domu. Oferując gminom nowe instrumenty, umożliwiające rozszerzenie oferty mieszkań dostępnych np. dla młodych ludzi zakładających rodziny, możemy przyczynić się również do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla rozwoju rodziny i zmniejszenia problemu demograficznego, a to jedno z większych wyzwań stojących teraz przed nami – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak wyjaśnia wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, projektowany model SAN ma na celu łagodzenie niekorzystnego wpływu epidemii na rynek najmu. Społeczne agencje najmu to podmioty, które będą pośredniczyć pomiędzy właścicielami mieszkań na wynajem oraz osobami o średnich lub niższych dochodach, które chcą wynająć mieszkanie

Tanie mieszkania na wynajem

Dzięki gwarancji terminowego uiszczania czynszu, stabilnego użytkowania i utrzymania mieszkań w dobrym stanie technicznym oraz zwolnieniom podatkowym dla właścicieli z tytułu umowy z SAN, społeczne agencje najmu będą mogły wydzierżawiać mieszkania poniżej stawek rynkowych. Pozwoli im to na wynajmowanie tych mieszkań osobom, które znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej i nie mogą sobie pozwolić na samodzielny najem lub zakup mieszkania. Dodatkowo najemcy mieszkań od SAN będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Model SAN pozwoli gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Nawiązanie przez samorząd współpracy z SAN umożliwi bowiem wykorzystanie w tym celu istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu. Działalność SAN może przyczynić się ponadto do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności obrotu mieszkaniami na wynajem, w tym, w kontekście wyzwań związanych z epidemią COVID-19, na rynku najmu krótkoterminowego oraz spadku liczby osób zainteresowanych najmem długoterminowym.

Rozwiązania zawarte w projekcie 

Projektowana ustawa określa w szczególności podmioty uprawnione do prowadzenia działalności SAN oraz ich zasady działania. SAN będą specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu.

Jak wskazują doświadczenia zagraniczne, obniżka może wynieść nawet ok. 20%. Dodatkową zachętą dla właścicieli do wydzierżawiania lokali od SAN są zaproponowane w projekcie zwolnienia podatkowe, w tym zwolnienie z podatku VAT.

Dzierżawione mieszkania będą mogły być wynajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Wiąże to SAN z realizacją polityki mieszkaniowej, szczególnie w skali lokalnej, stąd zawarte w projekcie ścisłe powiązanie działalności SAN z celami mieszkaniowymi samorządów gminnych oraz umożliwienie najemcom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe ubiegania się o dopłaty do czynszu.

Na zasadach ogólnych SAN będą mogły rozszerzyć swoją działalność o usługi socjalne kierowane do najemców potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia (usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej, młode rodziny).

Funkcjonowanie SAN będzie się zatem wiązać z szeregiem korzyści społecznych, przestrzennych i finansowych. Dzięki ich działalności nastąpi zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia przez władze publiczne wydatków na budowę nowych obiektów (wskutek użytkowania mieszkań istniejących), co przełoży się na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.

W konsekwencji zawierania wieloletnich umów z właścicielami mieszkań zwiększy się bezpieczeństwo i stabilność w ich używaniu, rozszerzy się tym samym oferta mieszkaniowa dla osób o niskich i średnich dochodach, dla których zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych stanowiłoby nadmierne obciążenie.

(fot. pixabay.com)

14 komentarzy

 1. Przyjdzie patologia z mieszkania zrobię ruine i taki będzie zysk

 2. Aż czuć powiew komuny jak za moich młodych lat

  • Za komuny mieszkania były prawie za darmo, i nie wynajmowane. A nie socjalizm dla bogatych, w tym przypadku gwarancje wynajmu i remontu prywaciarzom.

 3. po co państwo się pcha tam, gdzie rynek sobie sam świetnie radzi?
  spróbujcie sobie kupić fajne mieszkanie w większym mieście – trzeba to robić na etapie dziury w ziemi, bo później zostają same klitki, reszta już rozkupiona.
  mieszkań w Polsce nie brakuje. to nie jest tak, że milion osób śpi pod mostem. póki ludzi będzie stać na drogie mieszkania, to deweloperzy będą je tak wyceniać. każdy na swojej pracy chce zarobić.

  • Zachodni kapitał wykupuje je, Polacy właśnie mieszkają pod mostem albo ich nie stać – albo płacą spekulantom i banksterom krocie.

 4. Jakie tanie mieszkania na wynajem??? Lubelski plebs pod most.

 5. Ha, ha. Już widzę jak samotna 19 letnia Karyna z bombelkiem będzie płacić czynsz.
  Przecież państwo jej nie wyrzuci…

  Normalnie komuna bis.

 6. A ceny octu też będą urzędowe ?

 7. A parkingi to gdzie? Lsw i llb na skos lub na chodniku będą parkować jak pole sprzedadzą i śmieci na klatce trzymac

 8. Patolom dają, nierobom dają, nieudacznikom dają… Kiedy ten chory rząd zacznie nagradzać ludzi zaradnych życiowo???