Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Kozłówka podsumowała sezon. Turystów więcej niż rok temu

Z końcem listopada w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zakończył się tegoroczny sezon turystyczny. W porównaniu do roku ubiegłego, wzrosła liczba zwiedzających.

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce rozpoczęła się zimowa przerwa, a tym samym wielkie sprzątanie. Oprócz tego muzealne zbiory zostaną poddane konserwacji, dzięki czemu będą w doskonałym stanie przez wiele lat.

Jednocześnie podsumowano tegoroczny sezon turystyczny. Jak się okazuje, z roku na rok pałacowe wnętrza przyciągają coraz więcej osób nie tylko z naszego kraju lecz również z zagranicy. Muzeum odwiedziło 209 988 osób.

– W Pałacu było ich blisko 70 tysięcy, w Galerii Socrealizmu około 40 tysięcy, a na wszystkich wystawach czasowych niemal 64 tysiące z kolei powozownię odwiedziło ponad 37 tysięcy gości – wyjaśnia Monika Januszek – Surdacka z Muzeum Zamoyskich.

Dla porównania, w ubiegłym roku turystów było 203 tysiące.

W ostatnich dniach Muzeum jako jedyne na Lubelszczyźnie otrzymało certyfikat „Muzeum przyjaznego osobom z autyzmem”. Uroczyste przekazanie dokumentu odbędzie się 14 grudnia we Wrocławiu. Certyfikat jest efektem projektu realizowanego w Kozłówce i 19 innych muzeach w całej Polsce przez Fundację „Prodeste”.

Obejmował on szkolenie osób związanych z obsługą ruchu turystycznego, opracowanie scenariusza specjalnej lekcji dla osób autystycznych oraz przeprowadzenie jej w praktyce. Muzeum zdało ten sprawdzian na „6”.

Z kolei w najbliższy piątek Muzeum Zamoyskich w Kozłówce podpisze umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Porozumienie pozwoli na realizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym i naukowym. Będą one dotyczyć prowadzenia projektów badawczych związanych z historycznym założeniem pałacowo-parkowym w Kozłówce, właścicielami (Bielińskimi i Zamoyskimi) oraz szerszym kontekstem różnych aspektów kultury ziemiańskiej na Lubelszczyźnie.

KUL i Muzeum Zamoyskich mają także współpracować w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych, organizowania wystaw, naukowego opracowywania zbiorów. Umowa gwarantuje studentom KUL odbywanie praktyk i staży w Muzeum Zamoyskich. Muzeum już niejednokrotnie współpracowało z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Były to sesje naukowe, szkolenia studentów Wydziału Historii Sztuki czy też wystawa „Ex Thesauro Universitatis – ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, która w roku 2013 odbyła się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

2015-12-08 13:38:20
(fot. MK)

Komentarze wyłączone