Środa, 28 lutego 202428/02/2024
690 680 960
690 680 960

Kolejny rok szczepień przeciwko pneumokokom dla seniorów

Rozpoczęła się kolejna edycja programu szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla seniorów. Trwa konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki tego typu zakażeń w 2023 roku. Podmioty lecznicze mogą składać oferty do 10 lutego.

– Pneumokoki są najczęstszą przyczyną bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, mogą też wywoływać zapalenie płuc o ciężkim przebiegu. Na zakażenie nimi szczególnie narażone są osoby starsze, po 65. roku życia, u których stwierdza się również obniżoną odporność oraz choroby przewlekłe. Starając się zabezpieczyć kondycję naszych seniorów i w trosce o ich stan zdrowia, w bieżącym roku ponownie proponujemy im skorzystanie z miejskiego programu profilaktycznego. Obecnie trwają działania zmierzające do wyłonienia podmiotów leczniczych, które będą realizować szczepienia w Lublinie – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Do konkursu przystąpić mogą podmioty lecznicze realizujące świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Lublina na podstawie umowy z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Formularz ofertowy, wzór oświadczeń i informację o warunkach konkursu uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w pokoju nr 296, tel.: 081 466 34 05 (17).

Opublikowane są także na BIP Urzędu Miasta Lublin. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin w terminie do 10 lutego. Wykaz podmiotów leczniczych, w których będą wykonywane szczepienia, poznamy po rozstrzygnięciu konkursu pod koniec lutego.

W bieżącym roku z profilaktycznego szczepienia przeciwko pneumokokom skorzystać będzie mogło 1000 osób powyżej 65. roku życia, zamieszkujących na terenie Lublina.

(fot. źródło UM Lublin)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo