690 680 960

Odwołanie Szpitala w Suchowoli znów bezzasadne. Kara nałożona na placówkę musi zostać zapłacona

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił kolejną skargę Szpitala w Suchowoli dotyczącą nałożonej na placówkę kary. Oznacza to, że szpital musi zapłacić 210 tys złotych za łamanie praw pacjentów.

W miniony piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 26 października 2016 r. Chodziło o nałożenie na szpital kary pieniężnej w wysokości 210 000 zł. Powodem było niepodjęcie działań niezbędnych do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz za niepodjęcie działań mających na celu usunięcie skutków tych naruszeń, które Rzecznik nakazał w decyzji z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że art. 68 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowi iż Rzecznik ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej na podmiot leczniczy, w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Sąd poparł argumenty Rzecznika, podkreślając, że w świetle zebranego materiału dowodowego, nałożona kara pieniężna jest adekwatna do ustalonego stanu faktycznego sprawy. WSA zwrócił również uwagę na ilość oraz ciężar gatunkowy naruszonych przez podmiot leczniczy praw pacjenta. Wyrok nie jest prawomocny.

Miesiąc temu zapadł podobny wyrok w sprawie tej samej placówki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie również oddalił skargę szpitala w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uznającej stosowane przez ten podmiot praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Tym samym sąd potwierdził, że postępowanie przeprowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta było prawidłowe, podkreślając skrupulatność organu oraz fakt zgromadzenia w nim obszernego materiału dowodowego.

Nałożone przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzje dotyczące kary finansowej dla szpitala są efektem kontroli, jaka została przeprowadzona w 2016 r. Wtedy to uznano, że praktyki stosowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli naruszają zbiorowe prawa pacjentów. Rzecznik nakazał ich zaniechanie oraz zobowiązał szpital do usunięcia skutków naruszeń. Szpital nie zaskarżył tej decyzji do sądu administracyjnego w zwykłym trybie. Dopiero po upływie miesiąca od doręczenia decyzji, wpłynął wniosek o stwierdzenie jej nieważności. Szpital odwołanie argumentował m.in. tym, iż inne organy, które kontrolowały placówkę nie dopatrzyły się naruszeń praw pacjentów.

(fot. archiwum – zdjęcie ilustracyjne)
2017-03-13 20:27:04

Jeden komentarz

  1. Personel tam jest do zmiany… bo tak się nie traktuje nikogo, zwłaszcza chorego!

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Ireneusz Krosny „Mowa ciała” w amfiteatrze na Poczekajce
Zaproszenie na terenowe akcje poboru krwi
Rekrutacja do drużyny futbolu australijskiego
Zasmakuj w Tradycji w Bychawie
Światowy Dzień Zwierząt – Dzień Otwarty Schroniska