Sobota, 02 marca 202402/03/2024
690 680 960
690 680 960

Izbica chce być miastem, Jagodne ma już dość zaniedbań obecnej gminy. Będą zmiany na mapie regionu

Rząd pozytywnie rozpatrzył wnioski samorządów z naszego regionu, które starały się o przywrócenie praw miejskich i odłączenie się od obecnej gminy. Zmiany powinny zostać wprowadzone wraz z początkiem przyszłego roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta”. Chodzi o korekty, jakie corocznie wprowadzane są na administracyjnej mapie Polski. Ich realizacja odbywa się na wniosek zainteresowanych samorządów. Mogą one do końca marca zgłaszać propozycje np. zmian nazw miejscowości, ustalenia nowych granic, czy też wnioskować o nadanie statutu miasta.

Procedura wygląda tak, że najpierw sprawą zajmują się radni, często przeprowadzane są też konsultacje społeczne, a następnie dokumenty przesyłane są do zaopiniowania wojewodzie. Potem trafiają one do rządu, który do końca lipca ma czas na wydanie odpowiedniego rozstrzygnięcia. Jeżeli decyzja jest pozytywna, to zmiany wprowadzane są wraz z początkiem przyszłego roku.

W tym roku rząd rozpatrywał 21 wniosków dotyczących ustalenia granic wsi, miast i gmin, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz ustalenia granicy powiatów. Dwa z nich dotyczą województwa lubelskiego, oba zostały rozpatrzone pozytywnie. Pierwszy dotyczy Izbicy w powiecie krasnostawskim, drugi miejscowości Jagodne w powiecie chełmskim.

Izbica postanowiła starać się o przywrócenie praw miejskich. W uzasadnieniu wyjaśniano, iż podstawowymi argumentami są walory historyczno-kulturowe oraz obecna struktura społeczno-gospodarcza, a nade wszystko oczekiwania mieszkańców. Podkreślono również, że Izbica była miastem przez ponad wiek. Źródła historyczne wskazują bowiem, że prawdopodobnie uzyskała prawa miejskie w 1750 roku, a straciła je 13 stycznia 1869 roku w wyniku decyzji władz carskich w ramach represji po powstaniu styczniowym.

Jeżeli chodzi o Jagodne, to mieszkańcy wnioskowali o przyłączenie sołectwa do gminy Chełm, gdyż jak wskazują, mają już dość zaniedbań ze strony gminy Sawin, do której obecnie należą. Zarzucają wójtowi ciągłe pomijanie sołectwa przy budowie dróg i wodociągów, do tego dochodzi brak możliwości i współpracy z gminą Sawin przy doprowadzeniu gazu czy brak odpowiedniej opieki medycznej. Wskazują, że brakuje nawet autobusów dowożących dzieci do szkoły, nie otrzymali też dofinansowania na montaż solarów. Tymczasem w sąsiedniej gminie Chełm nie ma z tym żadnego problemu.

Kiedy przedstawiono pomysł mieszkańcom, ponad 40 osób było za przejściem do sąsiedniej gminy, a trzy nie chciały żadnych zmian. Przeprowadzono też rozmowy z wójtem gminy Chełm, który zapewnił mieszkańców, że jeżeli zmiana granic zostanie zaakceptowana, to w ciągu kilku lat inwestycje, na które czekają mieszkańcy, zostaną zrealizowane. Gmina Sawin opowiedziała się przeciwko takiemu rozwiązaniu, jednak jak widać, rząd opowiedział się za potrzebami mieszkańców.

(fot. Zwiedzaj Lubelskie/zdjęcie ilustracyjne)

8 komentarzy

  1. Do końca dobrze rozumiem, że jak Izbica uzyska prawa miejskie, to powiat krasnostawski zyska na wartości ? Bo kolejne miasto w powiecie to większe dotacje, jednostki samorządowe, Policja , etc.. ?

  2. Zainteresowane samorządy wnioskują o nadanie statusu miasta. Statut Miasta uchwala Rada Miasta.

  3. taa większe podatki pobierane będą

  4. Tak tak i wartość zostanie podniesiona przy egzekwowaniu traktatu 447… Dla znających historię tej osady co miała miano Izbicy „żydowskiej stolicy”…

  5. Mieszczanie z Izbicy. Ale dobrze bo mają wszystko co ma mieć miasto: oświetlenie, chodniki, kanalizacja i coś jeszcze chyba tam jest.

  6. Miasto? Przecież tam nawet kościoła nie uświadczysz!!!

Z kraju

Polityka i społeczeństwo