Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego (zdjęcia)

26 listopada 2022 roku w Sali Konferencyjnej Targów Lublin odbył się 16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP, na którym zostały wybrane nowe władze harcerskie województwa lubelskiego. W Zjeździe uczestniczyło prawie stu reprezentantów wszystkich środowisk harcerskich Lubelszczyzny.

Podczas spotkania podsumowano mijającą kadencję, która nie była łatwa. Dwa lata pandemii, wojna na Ukrainie odcisnęły swoje piętno na działaniu drużyn harcerskich i kadrze organizacji. Mimo trudności, ostatnie cztery lata przyniosły także wiele pozytywnych elementów – zwiększył się stan liczebny lubelskiego harcerstwa, powstał nowy Hufiec w Białej Podlaskiej, w 2021 roku Chorągiew Lubelska ZHP obchodziła 100-lecie swojego istnienia.

Zjazd był także okazją do podziękowania kadrze za trud włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka wręczył nadane przez Prezydenta RP odznaczenia Państwowe, hm. Edward Nakonieczny – zastępca komendanta chorągwi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, hm. Dorota Woźniak – Brązowym Krzyżem Zasługi. Wręczono także odznaczenia i podziękowania harcerskie. Komendant Chorągwi hm. Tomasz Sych nadał Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Uczestników Zjazdu odwiedził Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali rolę i zaangażowanie harcerzy w służbę w trakcie pandemii COVID-19 i w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Zjazd dokonał także wyboru nowych władz na kolejną czteroletnią kadencję. Komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP po raz trzeci został wybrany hm. Tomasz Sych. Wybrano także Skarbniczkę Chorągwi – phm. Agnieszkę Hojdę i sześciu zastępców komendanta: hm. Edwarda Nakoniecznego, hm. Elżbietę Organistę, phm. Angelikę Karczmarz, phm. Małgorzatę Gudek, phm. Pawła Kowalczyka i phm. Karola Gudka.

Wybrano także pozostałe władze chorągwi

Rada Chorągwi: hm. Michał Dymek – przewodniczący, hm. Mirosław Woźniak, phm. Małgorzata Pastusiak, pwd. Joanna Kulawczuk, pwd. Andrzej Rosiński, phm. Mateusz Sergiel, pwd. Marta Świderek, pwd. Joanna Wicha, hm. Anna Zabielska. Komisja Rewizyjna: hm. Mirosław Socha – przewodniczący, phm. Kamil Zdunek, hm. Bożena Wójcik, pwd. Anna Czernicka- Szpakowska, phm. Andrzej Bis, phm. Adrian Pysiewicz, hm. Mariusz Bartkowiak. Sąd Harcerski Chorągwi: hm. Sylwia Mazurkiewicz – przewodnicząca, hm. Krystyna Adamczyk, hm. Katarzyna Poniatowska, hm. Elżbieta Drozd, hm. Jadwiga Kowalska, hm. Antoni Borkowski, hm. Agnieszka Kwapiszewska-Wolska.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 100 000 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Chorągiew Lubelska ZHP jest posiadającą osobowość prawną jednostką terenową ZHP obejmującą swym zasięgiem województwo lubelskie. Tworzy ją 9 hufców, w których działa ponad 130 drużyn harcerskich i gromad zuchowych. Liczy prawie 3 000 członków.

16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego (zdjęcia)

16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego (zdjęcia)

16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego (zdjęcia)

16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego (zdjęcia)

16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego (zdjęcia)

16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego (zdjęcia)

(fot. nadesłane)

2 komentarze

  1. Dorodna ta nasza młodzież, taka rozwinięta w sobie.