Rekordowe poparcie dla Kopalni Węgla Kamiennego Jan Karski

coal-1521718_960_720

74% mieszkańców województwa lubelskiego opowiada się za budową nowej kopalni w regionie – wynika z sondażu niezależnej firmy badawczej, CBM Indicator. Zdaniem respondentów z województwa lubelskiego wybudowanie kopalni znacznie przyczyni się do spadku bezrobocia w regionie.

 

Taką opinię wyraziło 80% badanych. 92% wie, że polski przemysł oparty jest na węglu. Według szacunków dzięki powstaniu kopalni Jan Karski zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio 10 000 miejsc pracy.

Kopalnia Jan Karski jest najbardziej zaawansowanym projektem uruchomienia nowej kopalni w Europie. Sprzyjające warunki geologiczne, nowoczesne technologie wydobycia i odpowiednia organizacja pracy pozwolą na uzyskanie rekordowo wysokiej, jak na europejskie warunki, efektywności oraz osiągnięcie niskich kosztów produkcji na poziomie poniżej 25 USD za tonę. Produktem końcowym będzie poszukiwany przez europejskich producentów stali węgiel koksujący typu 34.

Strategicznym partnerem Prairie przy finansowaniu i budowie kopalni Jan Karski jest China Coal, jeden z największych producentów węgla na świecie. China Coal ma bezprecedensowe doświadczenie w budowie nowych kopalń, zrealizowała ponad 300 projektów w Chinach i na arenie międzynarodowej.

 

W październiku bieżącego roku Prairie złożyła Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, która jest zobowiązana do wydania decyzji środowiskowej, będącej ostatnim elementem wniosku o koncesje wydobywczą dla złoża „Lublin”. Wcześniej Projekt zagospodarowania złoża został pozytywnie zaopiniowany przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Siedliszcze został zatwierdzony przez Radę Miasta Siedliszcze. Prairie złoży wniosek o koncesję wydobywczą niezwłocznie po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

W listopadzie z inicjatywy Prairie zorganizowane zostały konsultacje społeczne w gminie Cyców. Spółka, we współpracy z lokalnymi społecznościami, kieruje się międzynarodowymi standardami IFC. Kolejne konsultacje odbędą się w gminie Wierzbica 13 grudnia oraz w gminie Siedliszcze 14 grudnia 2017 roku.

blabla2
2017-12-12 07:37:26
(fot. pixabay.com, pdz.com.pl)