Kolejne drogi w powiecie lubelskim maja nową nawierzchnię (zdjęcia)

65

Na blisko 12 kilometrach dróg powiatowych w gminie Zakrzew pojawił się nowy asfalt. Na inwestycję złożyli się gmina i powiat.

 

Zakończyły się prace związane z przebudową ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki oraz Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa. Inwestycja objęła odcinek drogi o długości ponad 11,8 km przebiegający przez takie miejscowości jak: Annów, Baraki, Dębina, Nikodemów, Szklarnia i Zakrzew.

W ramach prac wykonano m.in. nową nawierzchnię asfaltową, przebudowano chodniki, zbudowano nowe, przebudowano zjazdy, oczyszczono przepusty, utwardzono pobocza, wykonano oznakowanie poziome. Inwestycja została współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty cel strategiczny polegający na zwiększeniu dostępności komunikacyjnej do obszarów rozwoju produkcji rolniczej oraz obszaru atrakcyjnego turystycznie na terenie gminy Zakrzew. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła: 4 178 767,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 63,63% wartości zadania. Pozostała kwota to środki własne Powiatu Lubelskiego i Gminy Zakrzew.

60

61

62

63

64

(fot. Starostwo Powiatowe w Lublinie)
2017-07-29 22:00:32