Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Zastrzeżenia Miasta Lublin dotyczące jakości węgla. „Zawartość miału przekracza parametry jakościowe”

Miasto Lublin skierowało do PGE Paliwa zastrzeżenia do jakości węgla dostarczanego przez spółkę w ramach zleconego przez rząd programu dystrybucji tego surowca do mieszkańców. Dotyczą one przede wszystkim wysokiej zawartości miału w odbieranym materiale.

– Jako Miasto zrobiliśmy wszystko, żeby zabezpieczyć węgiel dla mieszkańców Lublina. Teraz oczekujemy, żeby surowiec, który ma trafić do lubelskich domów na preferencyjnych warunkach był dobrej jakości. Jeśli firmy wprowadzające węgiel do obrotu dostarczają podmiotom komercyjnym paliwo o wysokich parametrach, to tak samo powinny postępować w przypadku gospodarstw domowych kupujących węgiel od gmin. Szczególnie, że jest to zadanie zlecone przez rząd i zgodnie z rządowymi zapewnieniami surowiec ma być bardzo dobrej jakości. Mając na względzie informacje przekazywane przez podmioty realizujące w porozumieniu z Miastem sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach oraz zgłoszenia samych mieszkańców wystąpiliśmy do PGE Paliwa z pismem, w którym przekazaliśmy uwagi dotyczące jakości odbieranego paliwa – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Od 1 grudnia Miasto realizuje zleconą przez rząd sprzedaż preferencyjną węgla. Paliwo przeznaczone dla mieszkańców Lublina zapewnia PGE Paliwa Sp. z. o. o. W ramach zawartej ze spółką umowy Miasto odebrało do tej pory blisko 440 ton surowca.

Z informacji przekazywanych przez składy węgla wynika, że zawartość miału w odbieranym paliwie przekracza parametry jakościowe i sięga nawet od 20 do 30%. Ponadto zastrzeżenia budzi fakt, że węgiel odbierany ze składowiska spółki w Biłgoraju, nie jest sortowany (przesiewany), tak jak w przypadku podmiotów komercyjnych, lecz ładowany na samochody dostawcze bezpośrednio z wagonów lub pryzm.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie dają Miastu prawnych narzędzi do zareklamowania dostarczanego paliwa z powodu wysokiej zawartości podziarna. Minister Klimatu i Środowiska rozporządzeniem zawiesił obowiązek stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

(fot. pixabay.com)

30 komentarzy

  1. Mój sąsiad-pisor(wcześniej komunista od pokoleń) skarży się zę się wegiel nie pali i śmierdzi.I dobrze mu tak,chamowi.

  2. A ty za ruble piszesz czy za walutę białoruśi?

  3. Miał się świetnie pali tylko trzeba umieć palić w piecu po dymie z kominów w Lublinie można stwierdzić że połowa to głąby i przydały by im się szkolenia przed sezonem grzewczym.