Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym z nową ofertą dla turystów

Turyści odwiedzający oddziały Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym będą mogli nie tylko obejrzeć muzealne ekspozycje w jego sześciu oddziałach, ale też udać się na spacer tematyczny poświęcony historii i kulturze Kazimierza Dolnego.

Kazimierz Dolny

– Już za chwilę rozpoczęcie sezonu turystycznego. W tym roku chcielibyśmy zaprosić do skorzystania z wyjątkowej oferty. Podczas spacerów tematycznych z muzealnikiem, turyści przeniosą się w przeszłość, aby lepiej zrozumieć historie związane z kazimierskimi zabytkami i dzieje samego miasta. Pomysł jest odpowiedzią na prośby samych odwiedzających, którzy szukali możliwości poznawania Kazimierza Dolnego z innej perspektywy – mówi Izabela Andryszczyk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzy Dolnym.

Spacery poprowadzi doświadczony muzealnik, Łukasz Rejowski, Kustosz Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, którego krąg zainteresowań koncentruje się wokół architektury Kazimierza, dawnej ikonografii miasteczka oraz jego związków z Janowcem.

Osoby indywidualne oraz grupy, zainteresowane spacerem, mogą się zgłaszać do Muzeum już od początku kwietnia.

– Wierzymy, że uda nam się zachęcić także szkoły, aby w ramach lekcji historii regionalnej wybrać się z młodzieżą na spacer po Kazimierzu Dolnym w nieco innej formie. Będzie on doskonałą okazją do rozbudzenia ciekawości uczniów i pozwoli im lepiej zrozumieć historię tego miejsca   – dodaje Ewa Głuska, specjalistka ds. edukacji MNKD.

Spacery będą prowadzone od poniedziałku do środy, po wcześniejszej rezerwacji (tel. 81 881 00 50; e-mail: [email protected]). Koszt uczestnictwa wynosi w wariancie krótszym (45 minut) 15 zł i wariancie dłuższym (90-150 minut) 20 zł. Dla komfortu zwiedzających wprowadzony został 30-osobowy limit uczestników na każdym ze spacerów.

Tematy spacerów:

1) Podróże malownicze Zygmunta Vogla po Kazimierzu. Kazimierz Dolny u schyłku XVIII w

Spacer śladem akwarel Zygmunta Vogla, namalowanych w latach 1792-1794 i przedstawiających Kazimierz Dolny u schyłku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Będzie to okazja do porównania miasteczka „wczoraj” i „dziś” oraz opowieści jak postrzegano wówczas pamiątki historyczne Rzeczpospolitej w przededniu jej upadku.

2) Wielka historia małego miasteczka. Kazimierz Dolny od Piastów po współczesność

Wspólna wędrówka przez miasteczko w ujęciu historycznym i architektonicznym od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Podczas spaceru przybliżona zostanie historia Kazimierza, sposób kształtowania się jako organizmu miejskiego oraz jego najważniejsze zabytki oraz postaci związane z miasteczkiem.

3) Czy istnieje „renesans lubelski”…w Kazimierzu?

Spacer tematyczny poświęcony bardzo ciekawemu epizodowi w architekturze Kazimierza Dolnego – określanemu w literaturze jako renesans lubelski. Głównym motywem spaceru będzie przybliżenie samego pojęcia i dyskusji o nim oraz zabytków uznawanych za „sztandarowe” przykłady tego zjawiska w architekturze nowożytnej ówczesnej Rzeczpospolitej.

4) O czym szepczą kamienice kazimierskie…

Spacer opowiadający dzieje najważniejszych kamienic kazimierskich tj. Kamienic Przybyłów, Górskich, Celejowskiej, Białej oraz ich wątki ikonograficzne.

5) Kazimierz po… Jak odbudowywano miasteczko po zniszczeniach?

Spacer w oparciu o dawne fotografie Kazimierza, jego zniszczeń szczególnie w okresie obu wojen światowych i jego odbudowy. Poruszona zostanie także problematyka konserwatorska związana z odbudową miasteczka.

6) Dobrobyt i bogactwo Kazimierza nad Wisłą w „złotym wieku”

Spacer śladami najważniejszych zabytków w oparciu o dawną ikonografię, prezentujący przełom wieków XVI/XVII – okres w którym miasteczko osiągnęło najpełniejszy rozkwit ekonomiczny.

7) Od Müntza po Kazimierską Konfraternię Sztuki. Co przyciąga artystów do Kazimierza Dolnego

Spacer śladami artystów bywających lub mocno związanych z Kazimierzem oraz fenomenu miasteczka przyciągającego środowisko artystyczne.

8) Wycieczka „piechotna” z Wojciechem Gersonem po Kazimierzu Dolnym

Spacer „tropem” Wojciecha Gersona, przebywającego w Kazimierzu w latach 1852-53 i pozostawionych przez niego widoków miasteczka.

Szczegółowe informacje na stronie Muzeum: www.mnkd.pl 

 

Dodaj komentarz

Z kraju