Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

Tydzień Świadomości Raka Płuca w Lublinie

Rak płuca jest jednym z najczęściej diagnozowanych i najgorzej rokujących nowotworów. W Polsce co roku z jego powodu umiera ok. 23 tysięcy osób. Rozwijający się nowotwór długo nie daje objawów, dlatego w znacznej większości przypadków jest rozpoznawany już w stadium zaawansowanym, gdy szanse na wyleczenie są niewielkie.

Biorąc pod uwagę te statystyki dwa duże lubelskie ośrodki – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  Nr 4 i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli łączą siły, by wraz ze  Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin zorganizować wydarzenie mające na celu edukowanie i zachęcanie mieszkańców województwa lubelskiego do badań profilaktycznych.  

Tydzień Świadomości Raka Płuca w województwie lubelskim odbędzie się w dniach 21-25  listopada 2022 roku

Akcja stanowi część ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pogoń Raka!  Skojarz Fakty!”, a Lublin jest jednym z sześciu miast, które biorą w nim udział. Inicjatorem Tygodnia  Świadomości Raka Płuca jest Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin, które od 14 lat zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej profilaktyki i diagnostyki raka płuca oraz działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji chorych cierpiących na to schorzenie. 

Palacze grupą osób najbardziej narażonych 

Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów z przyczyn onkologicznych. Choć czynnikami  ryzyka mogą być zanieczyszczenie środowiska i geny, za ponad 90 proc. przypadków tego nowotworu  stoi palenie papierosów. W dymie papierosowym prócz tytoniu jest ok. 4 tys. związków chemicznych,  z czego 40 jest rakotwórczych. Mowa m.in. o toksycznym i trującym cyjanowodorze, arsenie  stosowanym także jako trutka na szczury czy acetonie – znanym rozpuszczalniku. Chociaż informacje  o negatywnych skutkach palenia lub wdychania dymu papierosowego można znaleźć na każdej paczce  papierosów, z używek zawierających tytoń korzysta na co dzień ponad 8 milionów Polaków. Obecnie  zauważa się tendencję spadkową zachorowań wśród mężczyzn i wzrostową wśród kobiet. 

Badanie przesiewowe może uratować życie 

W leczeniu nowotworu płuca kluczowy dla pacjenta jest czas rozpoznania choroby. Jedynie  wczesne wykrycie i radykalne postępowanie dają szansę na całkowite wyleczenie.

– Zabieg operacyjny czy radiochemioterapia na wczesnym etapie choroby dają szansę na najdłuższe  przeżycie. Istnieją również nowe opcje leczenia uzupełniającego po zabiegu operacyjnym. Obraz  możliwości leczenia raka płuc na przestrzeni ostatnich kilku-kilkunastu lat bardzo się zmienił. Obecnie  mamy pod opieką pacjentów, którzy dzięki nowoczesnym terapiom żyją nawet kilka lat dłużej, co kiedyś  nie było możliwe. To jednak czas od pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia jest kluczowy.  Postęp choroby powoduje objawy ogólne, wyniszczenie, co może uniemożliwiać zastosowanie  skutecznego leczenia. Dlatego bardzo ważne jest wczesne wykrycie choroby – mówi dr n. med. Izabela  Chmielewska z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie. 

Jednocześnie pacjenci w Polsce mają dostęp do jednego z najbardziej nowoczesnych na świecie  programów badań w kierunku raka płuca. Zarówno SPSK Nr 4, jak i COZL w Lublinie realizują  bezpłatne badania przesiewowe wykonane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.  Programy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej skierowane są do osób szczególnie  narażonych na wystąpienie raka płuca, aktywnych lub byłych palaczy papierosów, u których  dotychczas nie został stwierdzony nowotwór tego narządu. Żeby skorzystać z badań, nie potrzeba  skierowania od lekarza. 

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych w trakcie badania tomografii komputerowej gwarantuje  skuteczne leczenie. 

– Niskodawkowa Tomografia Komputerowa płuc jest nowoczesnym nieinwazyjnym badaniem płuc,  alternatywnym do klasycznego prześwietlenia RTG. Pozwala na ocenę miąższu płuca pod kątem  niewielkich zmian ogniskowych przy zastosowaniu niewielkiej dawki promieniowania, zbliżonej do  dawki stosowanej w badaniu RTG w dwóch projekcjach. Badanie to umożliwia dużo dokładniejszą  ocenę pod kątem raka płuc i wykrywania nowotworu we wczesnych stadiach umożliwiając skuteczne  leczenie oraz wykrywanie innych niepokojących zmian. Osoby poddawane niskodawkowej tomografii  komputerowej płuc bez podania środka cieniującego nie muszą się w żaden sposób przygotowywać do  badania. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i nie jest bolesne. Faktyczny czas, podczas którego pacjent jest narażony na działanie promieniowania, jest niewielki – zwykle wynosi kilkanaście sekund  – mówi prof. dr hab. n. med. Franciszek Burdan, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej COZL. 

Palacze oraz byli palacze mogą zarejestrować się na bezpłatne badanie tomograficzne realizowane w  ramach w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej: 

w SPSK Nr 4 w Lublinie w godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu: 81 72 44 434,

w COZL w godzinach od 7.30 do 15 pod numerem telefonu: 502 206 778

Tydzień Świadomości Raka Płuca w Lublinie

Z programu mogą skorzystać: 

– Osoby w wieku 55-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat (np. paczka papierosów  wypalanych dziennie przez 20 lat, dwie paczki wypalane przez 10 lat) 

– Osoby w wieku 50-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat i u których występuje jeden  z czynników ryzyka: 

ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu,  spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę 

ekspozycja na radon

indywidualna historia zachorowania na raka 

rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia 

historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc U byłych palaczy okres abstynencji powinien wynosić nie więcej niż 15 lat. 

Tydzień Świadomości Raka Płuca w Lublinie 

W ramach Tygodnia Świadomości Raka Płuca w Lublinie odbędzie się konferencja prasowa, webinar z ekspertami oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne z lekarzami dla mieszkańców  województwa lubelskiego.  

Harmonogram wydarzenia: 

21.11 godz. 10 

Konferencja prasowa inaugurująca Tydzień Świadomości Raka Płuca w Lublinie 

W wydarzeniu wezmą udział specjaliści Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4  w Lublinie, specjaliści Zakładu Diagnostyki Obrazowej COZL i Oddziału Onkologii Klinicznej  COZL, przedstawiciel Sekcji Raka Płuca Fundacji To Się Leczy i koordynator Programu Profilaktyki  Raka Płuca w SPSK Nr 4 w Lublinie. 

23.11 godz. 18 

Webinar dla mieszkańców województwa lubelskiego z sesją pytań i odpowiedzi 

Podczas otwartego dla wszystkich webinaru specjaliści Kliniki Pneumonologii, Onkologii i  Alergologii SPSK Nr 4 w Lublinie – dr n. med. Izabela Chmielewska i dr n. med. Michał Szczyrek  opowiedzą o diagnostyce i metodach leczenia raka płuca. Poruszone zostaną tematy badań  przesiewowych, leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, immunoterapii, metod  skojarzonych i najbardziej nowoczesnych terapii, w tym leków ukierunkowanych molekularnie. W  dalszej części spotkania eksperci opowiedzą na pytania słuchaczy webinaru. 

Webinar będzie transmitowany na stronie https://www.facebook.com/swzrp.szczecin 24.11 godz. 12-14 

Bezpłatne konsultacje telefoniczne z lekarzami 

W tych godzinach pod numerem telefonu 781 881 118 bezpłatnych porad dotyczących rozpoznawania  i leczenia raka płuca udzielać będą lekarze Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr  4 w Lublinie. 

24.11 godz. 17-19 

W tych godzinach pod numerem telefonu 727 452 483 bezpłatnych porad dotyczących rozpoznawania  i leczenia raka płuca udzielać będzie specjalistka onkolog z Oddziału Onkologii Klinicznej COZL lek. med. Katarzyna Schab.

(fot. Joanna Senger\źródło SPSK4)

Komentarze wyłączone

Z kraju