690 680 960

Stopy procentowe w górę. Po raz kolejny wzrosną raty kredytów

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 2,25%. Oznacza to dla kredytobiorców wyższe raty.

Inflacja w Polsce wzrosła w listopadzie 2021 r. do 7,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1,0%. Do wzrostu inflacji istotnie przyczynił się obserwowany w II połowie 2021 r. wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnące ceny towarów, których podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne, a także dokonane już podwyżki cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci.

– W kierunku wzrostu inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Czynniki te wraz ze wzrostem regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną będą wpływały na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie również w 2022 r. Natomiast ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej. W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych – czytamy w komunikacie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:
– stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej;
– stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej;
– stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;
– stopa redyskonta weksli 2,30% w skali rocznej;
– stopa dyskontowa weksli 2,35% w skali rocznej.

Niestety osoby spłacające kredyty będą ponosić coraz większe koszty walki z szalejącą w Polsce inflacją. Zmiany w wysokości spłacanej miesięcznie raty mogą wahać się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

(fot. pixabay.com)

54 komentarze

  1. Kryzys jest na całym świecie i to nie jest wina PiS ale wyborcy peło tego nie wiedzą bo to ciemnota i zacofanie.

    • No popatrz, we wrześniu mieliśmy cud gospodarczy, żadnej inflacji, wręcz deflacja, cały świat chciał od Glapińskiego kasę pożyczać, sytuacja ekonomiczna najlepsza od 2 wojny światowej, na szczęście mamy wyborców oświeconych wyborców pis…

Kursy walut

  • USD 3.991zł 0.25%
  • GBP 5.0557zł 0.41%
  • EUR 4.3494zł 0%
  • CHF 4.567zł 0.35%

Polub nas